TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Kiểm định công trình (10 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm những kiến thức về quản lý, khai thác cầu, khảo sát đánh giá các hư hỏng của cầu. Các phương pháp đo đạc các thông số chịu lực của cầu, các cách tính toán năng lực của cầu. Các giải pháp sửa chữa và các công nghệ tăng cườg cầu.
 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn và nhà cao tầng / Trịnh Hồng Nam dịch, Nguyễn Thế Thận dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu . / Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu / Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu / Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm định cầu / Chu Viết Bình...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học : TCXDVN271:2002 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam / Bộ xây dựng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa công trình trong thi công xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình / Đào Xuân Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa quy hoạch đường và đô thị / Thặng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa ứng dụng / Nguyễn Thế Thận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng