TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Thi công cầu (108 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trình bày về đặc điểm của công tác xây dựng cầu, các yêu cầu đối với công tác xây dựng cầu và đối với người kỹ sư thi công cầu. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các phương pháp, các công nghệ xây dựng móng, xây dựng mố trụ, xây dựng nhịp cầu thép và nhịp cầu bằng bê tông cốt thép. Học phần trang bị kiến thức về tổ chức xây dựng, tính toán lực chọn thiết bị thi công và thiết kế các công trình phụ trợ phục vụ thi công cầu.
 
Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / Đặng Gia Nải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design / J.A. Jurado ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Southampton, U.K. ; Boston, Mass. : WIT Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bridge and highway structure rehabilitation and repair [electronic resource] / Mohiuddin A. Khan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bridge Optimization : Inspection and Condition Monitoring
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bridges : the science and art of the world's most inspiring structures / David Blockley.
Thông tin xuất bản: Oxford [England] ; New York [N.Y.] : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cable supported bridges :concept and design /Niels Gimsing, Christos T. Georgakis.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : J. Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 624.2/38
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật / V.L. SADURSKI, Lê Mạnh Lân dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Trần Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2019
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các công nghệ thi công cầu / Nguyễn Viết Trung, Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T bêtông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN272 - 05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép 2 / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu bê tông cốt thép -T.1 : Nhịp giản đơn / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép T.2 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học / Lê Văn Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 2 / Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu dây văng / Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép / Lê Đình Tâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu vòm ống thép nhồi bê tông / Trần, Việt Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng / Phạm Trọng Mạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên đề cầu lập dự án đầu tư xây dựng cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.20684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng / Trần Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng / Nguyễn Đình Chiều, Nguyễn Trọng, Nguyễn Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác / Nguyễn Viết Trung (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.250287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn / Nguyễn Viết Trung, Pham Hữu Sơn, Vũ Văn Toản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.238
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thanh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Concrete bridge practice : analysis, design and economics / V. K. Raina.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw-Hill,  1994
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ lắp ghép phân đoạn trên đà giáo di động trong xây dựng cầu bê tông dự ứng lực / Đặng Gia Nải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình giao thông. Phần 2- Công trình cầu / Lê Văn Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình nhân tạo trên đường / Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America / Henry Petroski.
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books,  1995
Ký hiệu phân loại: 624.20973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình cầu bêtông cốt thép / Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thiết kế các phương án cầu / Nguyễn Viết Trung...(chủ biên) [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Handbook of international bridge engineering / Wai-Fah Chen, Lian Duan.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng / Nguyễn Viết Trung, Bùi Xuân Học.
Thông tin xuất bản: Hà Nội ; Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu . / Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu / Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu / Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Mợi, Nguyễn Như Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm định cầu / Chu Viết Bình...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình cầu thép lắp ghép mô-đun thi công nhanh, áp dụng cho chiều rộng kênh rạch dưới 10 mét / Trương Tân Tiệp; Trần Tuấn Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với MIDAS/Civil. Tập 2- Ứng dụng / Ngô Đăng Quang (Chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với midas/civil. Tập 2- Ứng dụng / Ngô Đăng Quang (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mố trụ cầu / Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Minh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải  2007
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mỹ học cầu đường / Đào Xuân Lâm, Đỗ Bá Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhập môn và mố trụ cầu : Bài giảng / Trần Nhật Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu / Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu / Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích và quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Đinh Công Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges / Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges [electronic resource] / Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay kiểm tra cầu / Vũ Mạnh Lăng .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay xây dựng cầu / Phan Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi Công cầu
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công cầu bê tông cốt thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công móng cầu chính bằng phương pháp giếng chìm hơi ép cầu Bãi Cháy / Phan Vị Thuỷ, Hideaki Ojima, Hideaki Ojima.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công móng trụ mố cầu . / Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công móng trụ mố cầu / Nguyễn Trâm...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế các phương án cầu : giáo trình / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Đức Thị Thu Định
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu Bà Cua / Vương Vĩ Hòa;Ngô Châu Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu D (70%) và đường đầu cầu (30%) / Nguyễn Công Danh; Nguyễn Quốc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu Đa - Dưng (70%) và đường đầu cầu (30%) / .Phạm Duy Khương; Nguyễn Quốc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu Rạch Giá / Nguyễn Xuân Dương; Dương Kim Anh (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu thép : Bài giảng / Trần Nhật Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu Thủ Đức / Huỳnh Thật Nhân; Dương Kim Anh (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu treo dây võng / Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), Hoàng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu treo dây võng / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Hữu Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu treo dây võng / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường qua hai điểm I-K / Nguyễn Thế Hải;Nguyễn Xuân Vinh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu / Nguyễn Quang Chiêu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tin học trong phân tích kết cấu cầu – hầm / Trần Văn Thiện, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổng luận và mố trụ cầu / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng luận và mố trụ cầu / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tự Động hóa thiết kế cầu đường : Giáo trình / Lê Quỳnh Mai, Chủ biên…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu . Tập 1 - Các ứng dụng cơ bản / Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu : Tập 1- Các ứng dụng cơ bản / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Trọng Nghĩa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Tập 2- Phân tích tính toán kết cấu cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công phân đoạn / Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05 / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xói lở ở công trình cầu / Trần Đình Nghiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng