TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn: Thiết kế cầu thép (12 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trình bày về đặc điểm của kết cấu nhịp cầu bằng thép, các dạng cầu bằng thép. Dạng cầu thép bản đặc và cầu dầm thép liên hợp với bản BTCT. Dạng cầu dàn thép giản đơn. Các hình thức cấu tạo các bộ phận của cầu, các kiểu liên kết kết cấu, các nội dung tính toán kiểm tra các bộ phận của cầu.
 
Cầu thép / Lê Đình Tâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô hình cầu thép lắp ghép mô-đun thi công nhanh, áp dụng cho chiều rộng kênh rạch dưới 10 mét / Trương Tân Tiệp; Trần Tuấn Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu thép : Bài giảng / Trần Nhật Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình