TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Thiết kế đường đô thị và sân bay (12 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Ngoài những kiến thức chung về thiết kế đường ôtô, môn học bổ sung kiến thức cho sinh viên về quy hoạch mạng lưới đường đô thị, các đặc thù riêng về thiết kế lựa chọn bình đồ, trắc dọc , trắc ngang các loại đường phố, thiết kế hệ thống thoát nước mưa, nước sinh hoạt, thiết kế nút giao thông, cây xanh chiếu sáng ,quy hoạch chiếu đứng, thiết kế tổ chức giao thông đô thị.
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng nước uống đóng chai Wami 330ml do satco cung cấp tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất / Nguyễn Thị Bích Thuận; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế sân bay - chk / Đỗ Minh Khánh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mặt đường bê tông xi măng cho đường ô tô - sân bay / Dương Học Hải, Hoàng Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 625.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị / Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị / Phạm Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế mặt đường sân bay / Đỗ Minh Khánh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.13634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế và xây dựng mặt đường sân bay / Nguyễn Quang Chiêu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.65
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ô tô / Phạm Cao Thăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng đường ô tô - sân bay / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng đường sân bay / Đỗ Minh Khánh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.13634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng mặt đường ôtô & sân bay / Phạm Huy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng