TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Trắc địa (127 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung môn học giới thiệu các kiến thức nền tảng về: mô tả hình dạng trái đất dưới dạng mặt geoid, ellipsoid; biểu diễn bề mặt trái đất lên mặt phẳng; tính toán tọa độ phẳng, cao độ các đối tượng trên mặt đất; tính toán sai số đo đạc; đo đạc các đại lượng đo cơ bản (góc, chiều dài, cao độ); xây dựng lưới khống chế đo vẽ phục vụ đo đạc bản đồ địa hình; đo vẽ thành lập bản đồ địa hình; bố trí các yếu tố cơ bản trong thi công công trình.
 
100 Years of Prandtl's Wedge
Thông tin xuất bản: Amsterdam : IOS Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Áp lực đất và tường chắn đất / Phan Trường Phiệt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bearing Capacity of Soils / ASCE.
Thông tin xuất bản: USA : ASCE,  1994
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước / Trần Hữu Uyển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp khảo sát đất hiện trường / Phạm Quang Tạ, Nguyễn Chánh Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.1517
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng / Võ Phán (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp tính lún cho nền đất / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các vấn đề về nước dưới đất / Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đá / Nghiêm Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đá : dùng cho sinh viên ngành xây dựng công trình / Nguyễn Ngọc sỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Dương Hồng Thẩm.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Phạm Quang Tạ, Nguyễn Chánh Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : bài giảng / Lê Anh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Mở,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : Bài giảng / Trương Quang Thành, Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : giáo trình / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1513
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-10 June 2022, Bologna, Italy
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-10 June 2022, Bologna, Italy
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn và nhà cao tầng / Trịnh Hồng Nam dịch, Nguyễn Thế Thận dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Đình Phụng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất cho kỹ sư xây dựng và môi trường / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Bá Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa chất công trình / Nguyễn Uyên,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xâu dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình: Bài giảng / Phạm Quốc Trí
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa kỹ thuật / Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Phạm Quốc Trí, Nguyễn Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật / Phan Thị San Hà,Lê Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật quản lý chất lượng trong xây dựng công trình ngầm đô thị / Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam.
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Đức Nguôn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật ứng dụng / Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dynamic soil-structure interaction for sustainable infrastructures.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics in Memory of Ragnar Sigbjörnsson : Selected Topics / edited by Rajesh Rupakhety, Símon Ólafss
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 2
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 2
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 3
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 3
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engineering Geology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engineering rock mechanics [electronic resource] : an introduction to the principles / John A. Hudson, John P. Harrison.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; San Diego : Elsevier,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering rock mechanics. Part 2, Illustrative worked examples / John P. Harrison and John A. Hudson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evolution, Monitoring and Predicting Models of Rockburst [electronic resource] : Precursor Information for Rock Failure / by Chunlai Wang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of Soil Behavior / K. Mitchell James.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1993
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GeomInt-Mechanical Integrity of Host Rocks [electronic resource] / edited by Olaf Kolditz, Uwe-Jens Görke, Heinz Konietzky, Jobst Maßmann, Mathias Nest, Holger Steeb, Frank Wuttke, Thomas Nagel.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical Engineering : Advances in Soil Mechanics and Foundation Engineering
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical investigation methods elektronisk ressurs : a field guide for geotechnical engineers / Roy E. Hunt
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC/Taylor & Francis ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ground Improvement by Deep Vibratory Methods
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2017
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to Dynamics of Structures and Earthquake Engineering [electronic resource] / by Gian Paolo Cimellaro, Sebastiano Marasco.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ / Nguyễn Đức Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Landslides in Practice : Investigation, Analysis, And Remedial/Prevention Options in Soils / Derek H Cornforth
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng và phân tích hệ kết cấu bảo vệ chống lại hiện tượng đá lăn tại các sườn đồi núi có độ dóc lớn bằng LS-Dyna / Huỳnh Ngọc Cư; Trần Văn Phúc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Model Tests and Numerical Simulations of Liquefaction and Lateral Spreading : LEAP-UCD-2017
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ổn định công trình / Đậu Văn Ngọ, Trần Xuân Thọ
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định công trình / Đậu Văn Ngọ, Trần Xuân Thọ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định công trình / Đậu Văn Ngọ, Trần Xuân Thọ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm Sigma/W phân tích ứng suất-biến dạng và tính toán lún công trình xây dựng / Đỗ Văn Đệ (chủ biên), Nguyễn Quốc Tới
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm SLOPE/W ứng dụng vào tính toán ổn định trượt sâu công trình / Đỗ Văn Đệ (Chủ biên),Nguyễn Quốc Tới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp cố kết hút chân không : xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình / Nguyễn Chiến (chủ biên), Tô Hữu Đức, Phạm Huy Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced soil engineering : advances in research and practice / edited by Hoe I. Ling, Dov Leshchinsky, and Fumio Tatsuoka.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reliability and statistics in geotechnical engineering / Gregory B. Baecher, John T. Christian.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rock slope engineering : civil and mining / Duncan C. Wyllie and Christopher W. Mah.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Spon Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seepage in soils : principles and applications / Lakshmi N. Reddi.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Slope Engineering
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sổ tay địa chất công trình . Tập II / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay địa chất công trình. Tập I / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soil dynamics and soil-structure interaction for resilient infrastructure : Proceeding of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures / Tarek Abdoun, Sherif Elfass.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soil dynamics and soil-structure interaction for resilient infrastructure.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Spatial contact problems in geotechnics : boundary-element method / Sergey M. Aleynikov.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151301518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Steroids : Clinical Aspect
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sử dụng đất tại chổ trong xây dựng công trình / Phạm Văn Cơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp ,  1987
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất / Dương Kim Anh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế địa kỹ thuật tiêu chuẩn châu âu 1997-1:2004. Phần 1 - Các quy định chung = eurocode 7 geotechnical design. part 1- general rules / Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1510218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành trắc địa / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành trắc địa đại cương / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập địa chất cơ sở / Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập địa chất công trình / Võ Phán, Bùi Trường Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập trắc địa : Giáo trình / Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I,  2006
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Time-dependency in rock mechanics and rock engineering / Ömer Aydan, Department of Civil Engineering and Architecture, University of the Ryukyus, Nishihara, Okinawa, Japa
Thông tin xuất bản: , London, UK : CRC Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tin học trong phân tích địa kỹ thuật (plaxis) / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích địa kỹ thuật (plaxis) / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Geo 5 geotechical sofware suite / Đỗ Văn Đệ...(chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán phân tích trượt lở đất đá giải pháp đề phòng và giảm nhẹ tác hại / Phan Trường Phiệt (chủ biên), Phan Trường Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc Địa / Bùi Quang Tuyến.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2005
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc Địa / Đàm Xuân Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa / Nguyễn Quang Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 526.1092
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa : Hướng dẫn thực hành / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa công trình trong thi công xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình / Đào Xuân Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2012
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương / Trần Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương : Giáo trình / Đặng Văn Công Bằng.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa đại cương : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập / Phạm Văn Chuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Trắc địa quy hoạch đường và đô thị / Thặng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa ứng dụng / Nguyễn Thế Thận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trắc địa xây dựng (Tài liệu sử dụng trong các trường kỹ thuật) / Thặng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 526.109
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ứng dụng giếng cát để xử lý nền nhà xưởng, khu công công nghiệp / Bùi Hà Nam; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 526.1092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích sự làm việc của hệ kết cấu bảo vệ ngăn chặn đá rơi tự do tại vách núi thẳng đứng / Đỗ Thanh Tùng; Trần Văn Phúc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng