TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Công tác kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (19 tài liệu)

 
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Quang Cự ,Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa & vẽ kỹ thuật xây dựng / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt / K J Macks.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong. / Dương Thị Hồng; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật xây dựng điều khiển tùy biến trên Windows bằng .Net / Bùi Phú Cường, Nguyễn Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET . Tập 1 / Nguyễn Văn Lân (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET. Tập 2 / Nguyễn Văn Lân; Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET. Tập 3 / Nguyễn Văn Lân (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà máy Bánh bích qui năng suất 12.000 tấn / năm / Võ Thị Ánh Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 641.8654
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng mô hình KCN thân thiện môi trường áp dụng cho KCN Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước / Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Đức Cửu (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư Thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái / guyễn Thị Kim Ngân ; Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 577.56
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế / Viện khoa học kỹ thuật xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 428.024624
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Hoàng Hà, Lê Quang Hanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Mathcad / Nguyễn Viết Trung, Vũ Văn Toản, Trần Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật xây dựng : Bài tập / Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng