TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Dự toán công trình (22 tài liệu)

 
Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành / Tăng Bình, Ngọc Tuyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng) / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán khảo sát xây dựng : Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lí chi phí khảo sát xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (phụ lục VI kèm theo thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2021
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo - phần Điện - Nước - Thông tin / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) / Nguyễn Hữu Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện / Quang Minh, Tiến Phát (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013 / Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa-lắp đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng / Quang Minh (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng / Vũ Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng : Được sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 áp dụng năm 2013 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dự toán xây dựng cơ bản / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán xây dựng cơ bản : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Home builder's guide to continuous improvement : schedule, quality, customer satisfaction, cost, and safety / Jack B. ReVelle, Derek N. Margetts.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000 / Bùi Mạnh Hùng, Đặng Kim Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập dự toán công trình giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương / Huỳnh Văn Tân; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình / Quang Minh, Tiến Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng