TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn: Thực hành dự toán công trình cầu đường (32 tài liệu)

 
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công / Bộ Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brachytherapy
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Định giá sản phẩm xây dựng / Phạm Thị Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành / Tăng Bình, Ngọc Tuyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 14/20000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (phụ lục VI kèm theo thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2021
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) / Nguyễn Hữu Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện / Quang Minh, Tiến Phát (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013 / Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa-lắp đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng / Quang Minh (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng / Vũ Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng : Được sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 áp dụng năm 2013 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức và đơn giá trong xây dựng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án định mức xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đơn giá xây dựng cơ bản 2008 (phần xây dựng, phần lắp đặt và khảo sát) khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Quốc Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dự toán công trình / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lập định mức xây dựng / Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập dự toán công trình giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương / Huỳnh Văn Tân; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Programming and scheduling techniques. / Thomas E. Uher.
Thông tin xuất bản: Australia : UNSW Press book,  2003
Ký hiệu phân loại: 692.5068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng) / Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tiên lượng xây dựng : giáo trình / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình / Quang Minh, Tiến Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng