TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn: Thí nghiệm đường ô tô (21 tài liệu)

 
Anddesign cơ bản / Đỗ Minh Thạnh, Nguyễn Đức Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô / Nguyễn Xuân Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design / Krista L. Schneider.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Island Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công đường ô tô / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường cao tốc / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị / Phạm Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 2 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường thành phố / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế tuyến đường qua hai điểm N - L / Võ Ngọc Lâm; Đỗ Minh Thạnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ, Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức / Nguyễn Xuân Vinh chủ biên, Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng