TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Đồ Án Cầu Thép (27 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần hướng dẫn cho sinh viên phương pháp và nội dung cần thực hiện khi thiết kế một nhịp cầu bằng thép gồm mặt cầu, kết cấu nhịp dầm liên hợp, các liên kết và tính toán mối nối dầm.
 
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T bêtông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN272 - 05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép 2 / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 2 / Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép / Lê Đình Tâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bê tông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cầu bêtông cốt thép / Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình cầu thép lắp ghép mô-đun thi công nhanh, áp dụng cho chiều rộng kênh rạch dưới 10 mét / Trương Tân Tiệp; Trần Tuấn Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thi công cầu bê tông cốt thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu bê tông cốt thép / Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu thép / Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu bêtông cốt thép / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu thép / Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cầu thép : Bài giảng / Trần Nhật Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình