TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Đồ Án Thiết Kế Đường Ô Tô (21 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nghiên cứu thiết kế sơ bộ hai phương án tuyến chính trên bình đồ tỷ lệ 1/10.000 và lập luận chứng so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hai phương án để lựa chọn một phương án tốt nhất. - Chọn 1 km đường trên phương án chọn thiết kế chi tiết bình đồ 1km đường trên bình đồ, trắc dọc khu vực tỷ lệ 1/1000, thiết kế chi tiết trắc ngang và tính toán thuỷ văn, thuỷ lực chi tiết để kiểm tra khNu độ của một cống thoát nước và kiểm tra thoát nước rãnh biên tại kilômét đường được thiết kế kỹ thuật.
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô / Nguyễn Xuân Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường cao tốc / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị / Phạm Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2. Đường đô thị / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3 / Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 2 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước / Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường thành phố / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc / Trương Đình Giai, Đinh Việt Hồng, Nguyễn Quang Chiêu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tuyến đường qua hai điểm N - L / Võ Ngọc Lâm; Đỗ Minh Thạnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế xử lý nền đường trên đất yếu bằng bấc thấm (PVD) / Trần Nguyễn Hoàng Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức / Nguyễn Xuân Vinh chủ biên, Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng