TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Đồ án xây dựng đường (44 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Sau khi hoàn thành đồ án môn học thiết kế đường ôtô , sinh viên sử dụng hồ sơ thiết kế kỹ thuật 1km đường ôtô do chính mình thực hiện để tiếp tục thực hành thiết kế xây dựng 1km đường này gồm : Thiết kế thi công nền đường, thiết kế quá trình công nghệ và các giải pháp kỹ thuật thi công mặt đường, công trình thoát nước và lập tiến độ thi công chỉ đạo chung.
 
Anddesign cơ bản / Đỗ Minh Thạnh, Nguyễn Đức Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấp thoát nước đô thị : Giáo trình / Hoàng Đình Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.734
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường / Hồ Chất, Nguyễn Đình Kha, Nguyễn Quốc Hùng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  1986
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật / Trần Thanh Giám.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 625.732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật thực hành / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Đức, Trần Thanh Giám.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 625.732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống giao thông đô thị tại TP. Hồ Chí Minh theo tư tưởng TQM / Trịnh Huy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Handbook of road technology /M.G. Lay.
Thông tin xuất bản: London ;New York : Spon,  2009.
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Highway Engineering
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Highway Engineering / H. Wright Paul ... [et. al].
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1996
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án xây dựng đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô / Nguyễn Xuân Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý và khai thác đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sickle Cell Disease - Pain and Common Chronic Complications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2016
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The boulevard book : history, evolution, design of multiway boulevards / Allan B. Jacobs, Elizabeth Macdonald, and Yodan Rofé.
Thông tin xuất bản: London : MIT,  2002
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design / Krista L. Schneider.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Island Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu đường / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công đường ô tô / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường cao tốc / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị / Phạm Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2. Đường đô thị / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3 / Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 2 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước / Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường thành phố / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc / Trương Đình Giai, Đinh Việt Hồng, Nguyễn Quang Chiêu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tuyến đường qua hai điểm N - L / Võ Ngọc Lâm; Đỗ Minh Thạnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế xử lý nền đường trên đất yếu bằng bấc thấm (PVD) / Trần Nguyễn Hoàng Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học trong phân tích kết cấu đường / Đỗ, Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức / Nguyễn Xuân Vinh chủ biên, Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông / Phạm văn Vạn, Lê Minh Cần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng đường ô tô - sân bay / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng nền đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu / Dương Học Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng