TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Đồ án thiết kế đường đô thị (26 tài liệu)

 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô / Nguyễn Xuân Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị / Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch xây dựng các đô thị Việt Nam : T1 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị / Nguyễn Thế Bá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng / Nguyễn Đình Thám, Tạ Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2001
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường cao tốc / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị / Phạm Hữu Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2. Đường đô thị / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3 / Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 2 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước / Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường thành phố / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép / Vương Ngọc Lưu(Chủ biên), Đỗ Thị Lập, Đoàn Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 690.54
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc / Trương Đình Giai, Đinh Việt Hồng, Nguyễn Quang Chiêu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế tuyến đường qua hai điểm N - L / Võ Ngọc Lâm; Đỗ Minh Thạnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế xử lý nền đường trên đất yếu bằng bấc thấm (PVD) / Trần Nguyễn Hoàng Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức / Nguyễn Xuân Vinh chủ biên, Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng