TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Đồ án kiến trúc (46 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm 01 buổi lý thuyết giảng đề, còn lại là các buổi sửa bài dạng đồ án. Sinh viên nghe giảng đề, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến khu đất, các tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, các tài liệu tham khảo khác về nhà ở. Sinh viên thực hành thiết kế công trình nhà ở biệt lập dưới sự hướng dẫn của giảng viên qua các buổi thực hành đồ án. Sinh viên thể hiện các bản vẽ theo yêu cầu của đề bài và nộp bài sau 4 tuần thực hành. Thời gian nộp do Khoa qui định.
 
Cấu tạo kiến trúc / Phạm Việt Anh, Nguyễn Khắc Sinh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc 1 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 1 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 2 / Lê Trọng Hải ,Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 2 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải , Nguyễn Đức Trọng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc 3 / Lê Trọng Hải, Nguyễn Đức Trọng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc căn bản / Võ Đình Diệp, Giang Ngọc Huấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Minh Thu, Bùi Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư : 99K 00K 01K / Nguyễn Tiến Thuận...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2014
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đường vào nghề : Kiến trúc sư / Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà công cộng : giáo trình đào tạo kiến trúc sư / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý cấu tạo kiến trúc / Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 721
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế bảo tàng / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 727.6
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc / Phan Tấn Hài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có mái / Tạ Trường Xuân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 725.74
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 729.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế khách sạn / Tạ Xuân Trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.5
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp / Đặng Văn Phú.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp / Đặng Văn Phú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình - công cộng / Lê Trọng Hải, Trương Thị Thanh Trúc
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình - công cộng / Lê Trọng Hải, Trương Thị Thanh Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình-công cộng / Lê Trọng Hải, Trương Thị Thanh Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - nhà ở và nhà công cộng : giáo trình / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Khoa học Huế ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế sân vận động : Sân vận động điền kinh tiêu chuẩn / Tạ Xuân Trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 725.827
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế thư viện / Tạ Xuân Trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 727.8
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Những kiến trúc sư bạn tôi / Trần Trọng Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.92
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Phân tích phương pháp tạo hình qua hình vẽ những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn thế giới / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Phân tích phương pháp tạo hình qua hình vẽ những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn trên thế giới / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2019
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / Nguyễn Minh Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / Nguyễn Minh Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Tuyển họa thực hành cơ sở kiến trúc : Tài liệu phục vụ đào tạo kiến trúc sư giai đoạn 1 / Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa