TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Kết cấu công trình (7 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp cho học viên nội dung, công thức và trình tự tính toán các kết cấu thường dùng làm bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép.
 
Cơ học và kết cấu công trình / Vũ Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu công trình / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu công trình / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu công trình / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm sap 2000 ứng dụng vào tính toán kết cấu công trình / Đỗ Văn Đệ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.170285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thực hành kết cấu công trình / Vũ Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu công trình Safe 12 / Nguyễn Khánh Hùng, Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Phúc.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 624.170285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng