TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thống kê xây dựng (8 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là môn học quan trọng trong tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp xây dựng Môn học cung cấp kiến thức về khái niệm cũng như đối tượng nghiên cứu thống kê xây dựng  Sơ đồ chung về quá trình nghiên cứu thống kê xây dựng  Các phương pháp thống kê biểu thị mức độ của hiện tượng nghiên cứu: số tuyệt đối số tương đối, số bình quân, số đo độ phân tán, độ lệch, phương sai, các vấn đề điều tra chọn mẫu  Các phương pháp thống kê biểu hiện xu thế biến động của hiện tượng nghiên cứu. Dãy số thời gian, chỉ số, các phương pháp dự báo ngắn hạn.
 
Giáo trình thống kê doanh nghiệp xây dựng / Thiều Thị Thanh Thúy, Vũ Nam Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hiện luật kế toán & luật thống kê / Thái Hồng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phần mềm Tin học Thống Kê (SPSS) : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thống kê đầu tư và xây dựng : Giáo trình / Phan Công Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 330.015195
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê xây dựng / Lê Mạnh Tường, Phạm Quang Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 519.5024624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thống kê xây dựng / Lê Mạnh Tường,Phạm Quang Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 519.5024624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xác suất và thống kê (dùng cho sinh viên ngành xây dựng và kỹ thuật hạ tầng) / Ninh Quang Hải chủ biên, Nguyễn Kim Chà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối sơn Petrolimex tại các cửa hàng xăng dầu trong thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam / Hoàng Ngọc Hiển;Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ