TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Mô hình thông tin công trình 1 (99 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm 2 phần: mô hình thông tin kiến trúc và mô hình thông tin kết cấu ở cấp độ nâng cao cho sinh viên. Kết hợp giữa BIM 3d với tiến độ dự án để có mô hình BIM 4D.
 
A practical guide to adopting BIM in construction projects[electronic resource] /Bimal Kumar.
Thông tin xuất bản: Dunbeath, Scotland : Whittles Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autocad and autocad lt : no experience required: autodesk official press / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad civil 3d 2015 essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk 3ds Max 2010 : foundation for games / [primary authors, Donald Ott, Tyler Wanlass, Andy Livingston].
Thông tin xuất bản: San Rafael, CA : Autodesk,  2009
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS MAX 2016 : essentials / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Offical Press : Sybex, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS Max 8 / Lưu Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS Max 8 / Lưu Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3ds max essentials : autodesk official press / Randi L Derakhshani, Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.693
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk authorized training courseware : Essential
Thông tin xuất bản: [California] : Autodesk,  2008
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Inventor 2010 / Thom Tremblay.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Inventor 2013 / L. Scott Hansen
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.0042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Inventor exercises : for Autodesk Inventor and other feature-based modelling software / Bob McFarlane.
Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Routledge,  2017.
Ký hiệu phân loại: 620.0042028566
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Maya 2013 : essentials / Paul Naas.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 777.7
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk maya essentials / Paul Naas.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2013.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autodesk Revit 2017 for architecture : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2016
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture : no experience required: autodesk official press / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2011 : no experience required [electronic resource] / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2012 : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2012 essentials : Autodesk official training guide / Phil Read, Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture 2015 [electronic resource] : essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : SYBEX, A Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autodesk Revit architecture 2016 : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Smoke essentials / Alexis Van Hurkman.
Thông tin xuất bản: Somerset : John Wiley &​ Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk Smoke Essentials.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Sybex [Imprint] John Wiley & Sons, Incorporated.  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors / Chuck Eastman ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Minh Thu, Bùi Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đồ án nhà ở loại hình chung cư / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Đình Thi (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng : từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 728.0314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hiệu quả của việc ứng dụng BIM thông qua quy trình thực hiện dự án nhà biệt thự 3 tầng / Phạm Thành Nhân...[và những người khác]; Nguyễn Văn Giang (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hướng dẫn sử dụng Autodesk Architectural Desktop / Phạm Quang Hiền, Phạm Quang Hân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Infraworks essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing Autocad Civil 3D 2010 / James Wedding, Richard Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCad Civil 3D 2010 / James Wedding, Rick Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing autodesk maya : autodesk official press / Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing Autodesk Revit Architecture 2011 / Patrick Davis..[et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam / Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Kiến trúc nhà ở / Đặng Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở hiểu biết và thiết kế qua minh họa / Trần Minh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn / Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Learning Autodesk Maya 2008 / Autodesk Maya Press
Thông tin xuất bản: San Rafael, Calif. : Autodesk, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Autodesk Maya 8 : foundation : a hands-on introduction to key tools and techniques in Autodesk Maya 8 based on the Sony Pictures Animation Inc. feature film "Open Season." / Autodesk Maya Press.
Thông tin xuất bản: Canada : Autodesk Maya Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu (chủ biên), Phùng Đức Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2008 [electronic resource] / Dana Probert ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2009 / James Wedding, Dana Probert.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2010 / James Wedding, Scott McEachron
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publ. ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2011 / James Wedding, Scott McEachron.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Technology Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autodesk 3ds max design 2010 / Mark Gerhard, Jeffrey M. Harper, Jon McFarland.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Inventor 2011 and Autodesk Inventor LT 2011 / Curtis Waguespack, Thom Tremblay.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering autodesk inventor and autodesk inventor lt / Curtis Waguespack.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering autodesk inventor and autodesk inventor lt : autodesk official press / Curtis Waguespack.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering Autodesk Maya 2011 / Eric Keller ; with Todd Palamar and Anthony Honn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Maya 2015 / Todd Palamar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Maya 2016 / Todd Palamar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2016
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Navisworks 2013 / Jason Dodds, Scott Johnson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering autodesk revit architecture / Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit architecture 2011 : Autodesk official training guide / Eddy Krygiel, Phil Read, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit Architecture 2015 / Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 729.0285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering autodesk revit mep : autodesk official press / Don Bokmiller, Plamen Hristov, Simon Whitbread.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit MEP 2012 [electronic resource] / Don Bokmiller, with Simon Whitbread and Joel Londenberg.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit MEP 2014 : Autodesk Official Press / Don Bokmiller, Simon Whitbread, Plamen Hristov.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering Autodesk VIZ 2007 / George Omura, Scott Onstott, Jon Mcfarland.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2006
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk® Revit® 2018 / Lance Kirby, Eddy Krygiel, Marcus Kim.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở đồng bằng sông Cửu Long. / Viện nghiên cúu kiến trúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mô hình hóa sản phẩm cơ khí với Autodesk Inventor / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mô hình thông tin 1 / Nguyễn Sơn Lâm, Thái Phương Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô hình thông tin công trình 2 / Nguyễn Sơn Lâm, Thái Phương Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc / Phan Tấn Hài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - nhà ở và nhà công cộng : giáo trình / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Khoa học Huế ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đô thị sau năm 2000 / Lương Anh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long - Mẫu thiết kế chọn lọc '98. / Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Phối cảnh kiến trúc : Phần lý thuyết / Dương Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A no-nonsense, beginner's guide to drafting and 3D modeling with Autodesk AutoCAD / Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rethinking IT in Construction and Engineering : Organisational readiness
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxfordshire ; New York, NY : Taylor & Francis,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 728.09597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Hoàng Hà, Lê Quang Hanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Mathcad / Nguyễn Viết Trung, Vũ Văn Toản, Trần Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng công nghệ BIM và phần mềm NAVIS WORKS để nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ thi công trong công trình xây dựng / Trương Quang Thông; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng / Nguyễn Thị Bích Ngọc ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng hệ thống tỷ lệ của kiến trúc truyền thống vào thiết kế kiến trúc dân dụng Việt Nam / Đặng Công Danh...[và những người khác]; Lê Vĩnh An (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Up and running with Autodesk Inventor Simulation 2011 [electronic resource] : a step-by-step guide to engineering design solutions / Wasim Younis.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2010.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật lý kiến trúc / Nguyễn Đình Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Vật Lý kiến trúc 2 : Khí hậu - thông gió trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc 2 khí hậu - thông gió trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc quang học - âm học - nhiệt - thông gió trong kiến trúc / Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc quang học - âm học - nhiệt - thông gió trong kiến trúc / Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình