TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Đồ Án Tổ Chức Thi Công (20 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần giúp sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công lắp ghép công trình để từ đó có thể lập được những giải pháp thi công hợp lý. Sinh viên nắm được trình tự thi công lắp ghép các công trình xây dựng thường gặp như công tác lắp ghép các cấu kiện cơ bản: cột, dầm cầu chạy, dầm, sàn, kết cấu mái, tường,….Từ việc hiểu và vận dụng hợp lý các phương án về kỹ thuật thi công công tác lắp ghép, học viên lập được tiến độ thi công.
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tổ chức thi công / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng / Trịnh Quang Vinh (chủ biên), Nguyễn Văn Tuân, Vũ Quốc Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng / Ngô Quang Tường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản / Ngô Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Đình Hiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công / Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công : Bài giảng / Nguyễn Việt Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức thi công xây dựng / Lê Hồng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công xây dựng : câu hỏi và bài tập thực hành / Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công xây dựng : giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình