TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Đồ án mô hình thông tin công trình 2 (99 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần giúp sinh viên vận dụng và tổng hợp những kiến thức đã học từ các học phần Mô hình thông tin công trình 2, để xây dựng nên một mô hình hoàn chỉnh thể hiện toàn bộ thông tin về thiết kế kiến trúc, kết cấu một cách hoàn chỉnh. Đồng thời lên tiến độ thi công công trình
 
A practical guide to adopting BIM in construction projects[electronic resource] /Bimal Kumar.
Thông tin xuất bản: Dunbeath, Scotland : Whittles Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autocad and autocad lt : no experience required: autodesk official press / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad civil 3d 2015 essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk 3ds Max 2010 : foundation for games / [primary authors, Donald Ott, Tyler Wanlass, Andy Livingston].
Thông tin xuất bản: San Rafael, CA : Autodesk,  2009
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS MAX 2016 : essentials / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Offical Press : Sybex, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS Max 8 / Lưu Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3DS Max 8 / Lưu Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk 3ds max essentials : autodesk official press / Randi L Derakhshani, Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.693
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk authorized training courseware : Essential
Thông tin xuất bản: [California] : Autodesk,  2008
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Inventor 2010 / Thom Tremblay.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Inventor 2013 / L. Scott Hansen
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.0042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Inventor exercises : for Autodesk Inventor and other feature-based modelling software / Bob McFarlane.
Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Routledge,  2017.
Ký hiệu phân loại: 620.0042028566
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autodesk Maya 2013 : essentials / Paul Naas.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 777.7
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk maya essentials / Paul Naas.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2013.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autodesk Revit 2017 for architecture : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2016
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture : no experience required: autodesk official press / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2011 : no experience required [electronic resource] / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2012 : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Revit architecture 2012 essentials : Autodesk official training guide / Phil Read, Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture 2015 [electronic resource] : essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : SYBEX, A Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autodesk Revit architecture 2016 : no experience required / Eric Wing.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 720.285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk revit architecture essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Autodesk Smoke essentials / Alexis Van Hurkman.
Thông tin xuất bản: Somerset : John Wiley &​ Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autodesk Smoke Essentials.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Sybex [Imprint] John Wiley & Sons, Incorporated.  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors / Chuck Eastman ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng / Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Minh Thu, Bùi Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Đồ án nhà ở loại hình chung cư / Nguyễn Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Đình Thi (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng : từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 728.0314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Hiệu quả của việc ứng dụng BIM thông qua quy trình thực hiện dự án nhà biệt thự 3 tầng / Phạm Thành Nhân...[và những người khác]; Nguyễn Văn Giang (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hướng dẫn sử dụng Autodesk Architectural Desktop / Phạm Quang Hiền, Phạm Quang Hân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Infraworks essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing Autocad Civil 3D 2010 / James Wedding, Richard Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCad Civil 3D 2010 / James Wedding, Rick Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing autodesk maya : autodesk official press / Dariush Derakhshani.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing Autodesk Revit Architecture 2011 / Patrick Davis..[et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam / Đỗ Minh Thư; Hoàng Hải Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Kiến trúc nhà ở / Đặng Thái Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở hiểu biết và thiết kế qua minh họa / Trần Minh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn / Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 728.37
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Learning Autodesk Maya 2008 / Autodesk Maya Press
Thông tin xuất bản: San Rafael, Calif. : Autodesk, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning Autodesk Maya 8 : foundation : a hands-on introduction to key tools and techniques in Autodesk Maya 8 based on the Sony Pictures Animation Inc. feature film "Open Season." / Autodesk Maya Press.
Thông tin xuất bản: Canada : Autodesk Maya Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu (chủ biên), Phùng Đức Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Lý thuyết kiến trúc / Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2008 [electronic resource] / Dana Probert ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2009 / James Wedding, Dana Probert.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2010 / James Wedding, Scott McEachron
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publ. ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2011 / James Wedding, Scott McEachron.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Technology Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autodesk 3ds max design 2010 / Mark Gerhard, Jeffrey M. Harper, Jon McFarland.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Inventor 2011 and Autodesk Inventor LT 2011 / Curtis Waguespack, Thom Tremblay.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering autodesk inventor and autodesk inventor lt / Curtis Waguespack.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering autodesk inventor and autodesk inventor lt : autodesk official press / Curtis Waguespack.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering Autodesk Maya 2011 / Eric Keller ; with Todd Palamar and Anthony Honn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Maya 2015 / Todd Palamar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Maya 2016 / Todd Palamar.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2016
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Autodesk Navisworks 2013 / Jason Dodds, Scott Johnson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 720.285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering autodesk revit architecture / Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit architecture 2011 : Autodesk official training guide / Eddy Krygiel, Phil Read, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit Architecture 2015 / Eddy Krygiel, James Vandezande.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 729.0285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering autodesk revit mep : autodesk official press / Don Bokmiller, Plamen Hristov, Simon Whitbread.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit MEP 2012 [electronic resource] / Don Bokmiller, with Simon Whitbread and Joel Londenberg.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.28
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk Revit MEP 2014 : Autodesk Official Press / Don Bokmiller, Simon Whitbread, Plamen Hristov.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering Autodesk VIZ 2007 / George Omura, Scott Onstott, Jon Mcfarland.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2006
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mastering Autodesk® Revit® 2018 / Lance Kirby, Eddy Krygiel, Marcus Kim.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley brand,  2017
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mẫu nhà ở đồng bằng sông Cửu Long. / Viện nghiên cúu kiến trúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Mô hình hóa sản phẩm cơ khí với Autodesk Inventor / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mô hình thông tin 1 / Nguyễn Sơn Lâm, Thái Phương Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô hình thông tin công trình 2 / Nguyễn Sơn Lâm, Thái Phương Trúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 690.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc / Phan Tấn Hài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - nhà ở và nhà công cộng : giáo trình / Nguyễn Đức Thiềm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Lê Hồng Quang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Khoa học Huế ,  2007
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đô thị sau năm 2000 / Lương Anh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long - Mẫu thiết kế chọn lọc '98. / Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Phối cảnh kiến trúc : Phần lý thuyết / Dương Tiến Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A no-nonsense, beginner's guide to drafting and 3D modeling with Autodesk AutoCAD / Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Rethinking IT in Construction and Engineering : Organisational readiness
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxfordshire ; New York, NY : Taylor & Francis,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 728.09597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Hoàng Hà, Lê Quang Hanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Mathcad / Nguyễn Viết Trung, Vũ Văn Toản, Trần Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng công nghệ BIM và phần mềm NAVIS WORKS để nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ thi công trong công trình xây dựng / Trương Quang Thông; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng / Nguyễn Thị Bích Ngọc ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng hệ thống tỷ lệ của kiến trúc truyền thống vào thiết kế kiến trúc dân dụng Việt Nam / Đặng Công Danh...[và những người khác]; Lê Vĩnh An (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Up and running with Autodesk Inventor Simulation 2011 [electronic resource] : a step-by-step guide to engineering design solutions / Wasim Younis.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2010.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật lý kiến trúc / Nguyễn Đình Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Vật Lý kiến trúc 2 : Khí hậu - thông gió trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc 2 khí hậu - thông gió trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc quang học - âm học - nhiệt - thông gió trong kiến trúc / Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật lý kiến trúc quang học - âm học - nhiệt - thông gió trong kiến trúc / Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Sách giáo trình