TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Đấu thầu trong hoạt động xây dựng (21 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đấu thầu trong hoạt động xây dựng là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động đấu thầu bao gồm: Mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu v.v… và các kỹ năng trong việc tổ chức đấu thầu.
 
Các quy định về đấu thầu ở Việt Nam và hướng dẫn thi hành / Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 342.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 342
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Tuyền (st).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí minh : Thành phố Hồ Chí Minh  1998
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang tìm hiểu các quy định về đấu thầu và đầu tư trong xây dựng cơ bản / Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hà (st)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đấu thầu trong hoạt động xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu : văn bản pháp quy mới
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 343.07869
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu và xây dựng / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật ,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật ,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu : Được sửa đổi, bổ sung bởi luật sử đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu năm 2005 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật dược năm 2016 : Quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng và luật đấu thầu / Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mẫu hợp đồng thiết kế - thi công - đấu thầu xây dựng công trình dùng trong việc soạn thảo, đàm phán và quản lý hợp đồng trong họat động xây dựng / Vũ Việt Vân (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp / Dương Thạch Quang; Hồ Ngọc Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu công trình xây dựng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thanh Nhựt; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những nhân tố dẫn tới rủi ro trong đấu thầu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trúng thầu / Huỳnh Ngọc Hiệp ;Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tìm hiểu Luật đấu thầu ( có hiệu lực 01-04-2006 ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật đấu thầu / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại công ty TNHH Minh Thành. / Trần Minh Tiến; Lê Đình Thái (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng website đấu thầu phần mềm / Ngô Quốc Việt giáo viên hướng dẫn, Giang Khình Lâm, Trần Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ