TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Quản lý thanh toán, quyết toán trong xây dựng (44 tài liệu)

 
Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học: Sổ sách kiểm toán độc lập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp. hồ chí minh / Trương Thị Mỹ Liên; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh / Trần Thị Mỹ Dung; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp xây dựng tỉnh Bình Dương / Phạm Thị Ánh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Công việc kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cptm tư vấn thiết kế & thi công Xây dựng Thị xã / Lâm Thị Thu Hiền; Phạm Thị Phụng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành xây dựng trên địa bàn TP.HCM / Huỳnh Nguyên Thanh Trúc ; Hà Xuân Thạch(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp.HCM / Bùi Mạnh Hùng; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Đông Nam Á / Đào Thị Kim Kiều; Cung Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng tại tp. Hồ Chí Minh / Đỗ Nguyên Kỳ; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Nguyễn Ngọc Lý; Huỳnh Xuân Hiệp (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản và những quy định cần biết / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây lắp & vật tư xây dựng 2 / Phạm Thị Vi; Đoàn Thị Thu Hoài (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại xí nghiệp gạch gốm xây dựng Mỹ Xuân Vũng Tàu / Hoàng Văn Thái.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây Dựng Thụ Viên / Nguyễn Thị Hằng; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Quỳnh Sang, Nguyễn Thị Minh Thư, Dương Thị Mai Hà Trâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại viện công nghệ xây dựng cầu đường Phía Nam / Đặng Thị Phương Uyên; Nguyễn Trọng Nghĩa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán khoản phải trả tại Công ty TNHH xây dựng Phong Đức / Trần Thị Thu Phương; Phạm Thị Phụng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán mua bán hàng hoá & xác địng kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại - sản xuất - Xây dựng Anh Huy / Trần Nguyễn Thanh Vân; Hoàng Thị Ngọc Nghiêm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí & giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương / Trần Thị Thu Trang ; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu / Trần Thị Thanh Trang; Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công ty TNHH Xây dựng An Phong / Nguyễn Hương Lan; Phan Minh Thùy (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt Nam - Australia / Trần Hồng Thiên Duyên;Dương Thị Mai Hà Trâm(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Xây dựng TECHCONS / Trần Thị Ngọc Thảo; Nguyễn Thị Thu Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây Dựng An Tài Phát / Trần Thị Xuân Diễn; Nguyễn Thu Hiền (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Xuân Phong / Bùi Thị Vân Anh; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng số một Việt Quang / Nguyễn Thị Thùy Dung ; Nguyễn Thị Thu Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.742
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại dich vụ An Phú QN / Trần Nguyễn Khả Quyên; Phan Minh Thùy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.742
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM - DV Xây Dựng Phương Nghi / Cao Thị Nhung; Phùng Hữu Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong. / Dương Thị Hồng; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp DESCON. / Ngô Thị Kim Sâm; Nguyễn Thị Thu Hường (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng TM DV Việt Song Long / Nguyễn Thị Luyến ;Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại DNTN xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải Thu Sang / Từ Thị Thanh Hằng; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán xây dựng cơ bản / Nguyễn Quỳnh Sang , Nguyễn Thị Minh Thư
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE / Vũ Thị Thu Hà ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2013 / Bùi Văn Hà ; Võ Văn Nhị (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phần mềm Kế toán Mỹ Quicken : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam 3.2A : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam IAS : Áp dụng thành tựu thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy thực hành cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sổ sách kế toán Mỹ : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 / Phạm Hữu Khang (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Lin; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico) / Lê Thị Tuyết Dung; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Lê Thị Kim Thoa; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ