TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng (37 tài liệu)

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp. hồ chí minh / Trương Thị Mỹ Liên; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh / Trần Thị Mỹ Dung; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc / Phạm Thị Tính;Ngô Ngọc Cương(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương mại khu tp. HCM bằng mô phỏng Monte Carlo / Huỳnh Lê Vân Trà;Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Niên giai đoạn 2016 - 2020 / Lê Trần Thanh Thảo; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh / Trịnh Trung Nam;Nguyễn Lan Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại cty TNHH xây dựng công trình An Cường / Đào Thị Nhinh; Phạm Hải Nam (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nha nước ba năm 2018 - 2020 / Tường Vy (hệ thống)
Thông tin xuất bản: TPHCM : Kinh tế,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng - điển hình bệnh viện công nghệ cao / Trần Viết Huy; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng trường THPT Nguyên Thành / Nguyễn Thành Trung; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu năm 2016 / Võ Thị Như Quỳnh; Nguyễn Thị Trang (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài năm 2016 / Lê Quang Duy; Lê Quang Phúc (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 TP. HCM / Trần Thị Phương Thảo ; Nguyễn Thị Trang (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng An Cư / Đặng Hữu Đạt; Đào Thị Thanh Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính Công ty CP vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP.HCM / Nguyễn Lê Vũ; Trần Thị Cẩm Hà (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn - thiết kế - đầu tư - xây dựng Vũ Nhi Vũ / Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm;Phạm Thị Kim Dung(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp xây dựng số 9 / Trần Nguyên Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia / Hồ Ngọc Hảo; Lê Đình Thái (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP cơ khí và xây dựng Bình Triệu / Thái Thị Nho; Phạm Hải Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình tài chính tại Cty CP Cơ khí xây dựng Công trình 623 / Hà Thị Lam; Nguyễn Trọng Nghĩa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tài chính doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực trạng tài chính tại công ty cổ phần xây dựng Huynh Đệ / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Ngô Ngọc Cương (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng tình hình tài chính tại công ty CP đầu tư -Kiến trúc- Xây dựng Toàn Thịnh Phát. / Lê Thị Mỹ Quế; Ngô Ngọc Cương (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập V / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IX / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. tập 6 / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập 1 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập X / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng . Tập VIII / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập II / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập III / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập IV / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị quản lí doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VII / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng nghề Long An / Đỗ Thị Thu Thủy; Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ