TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Quản lý tiến độ dự án xây dựng (36 tài liệu)

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư trong các dự án xây dựng cầu vượt thép tại Thánh phố Hồ Chí Minh / Phạm Minh Tuấn; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng sự thực hiện an toàn lao động kém tại các dự án xây dựng vốn tư nhân / Bùi Thanh Tùng; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Duy Quốc Cường; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố nâng cao hiệu quả quản lý các dự án xây dựng tại các đơn vị trực thuộc bộ y tế áp dụng cho bệnh viện chợ rẫy TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Hồng Sơn; Ngô Quang Tường(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé- Kênh Đôi- Kênh Tẻ / Đoàn Thị Bích Trâm.; Hoàng Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai bờ kênh Tham Lương: Bến Cát-Rạch nước lên / Thân Thế Hùng ; Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 333.714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy chế biến còn 3 triệu lít / năm công ty tnhh an đức tại tây ninh / Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Đình Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng công suất 60.000 tấn/năm / Nguyễn Xuân Mỹ; Lâm Vĩnh Sơn (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( Creamer) hòa tan công suất 3600 tấn sản phẩm/ năm của Cty TNHH URC Việt Nam / Trần Nguyễn Đức Hiền ;Thái Văn Nam(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Dự án xây dựng nhà máy gạch ngói tại tỉnh Khánh Hòa / Hà Thị Ngọc Anh giáo viên hướng dẫn, Đỗ Thị Bạch Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông Long An / Nguyễn Thị Bích Hạnh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường dự án xây dựng khu trung tâm thương mại - dịch vụ - siêu thị Ngân Hà Plaza, Vũng Tàu / Phạm Xuân Hồng Ngọc ;Lâm Vĩnh Sơn(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai / Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, Lâm Vĩnh Sơn giáo viên hướng dẫn, Lê Đỗ Diệu Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát những yếu tố gây xung đột trong các dự án xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Huy Phong; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường xanh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn Quận 2 / Hoàng Lê Phương; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0286
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố gây vượt chi phí đối với dự án xây dựng cơ quan hành chính bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Cảnh Trung; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk / Trương Văn Hiệu; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng - điển hình bệnh viện công nghệ cao / Trần Viết Huy; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng dân dụng sử dụng vốn nhà nước với góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước / Huỳnh Công Trung; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố gây ra tai nạn lao động đến thời gian hoàn thành dự án xây dựng trong quá trình thi công / Đỗ Vương Huy; Lưu Trường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phương pháp đường cân bằng (Lob) tích hợp CPM lập tiến độ cho dự án xây dựng có nhiều đơn nguyên lặp lại / Dương Ngọc Châu, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007 / Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng, Hà Huy Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đaih học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đinh Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Lương Toàn Hiệp, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án xây dựng : Cẩm nang hướng dẫn thực hành quản lý thi công tại công trường=Construction Project Management / S.Keoki Sears,Glenn A.Sears,Richard H.Clough;Thảo Nguyên,Song Thương (Dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh giá năng lực hoạt động quản lý dự án tại Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG-Tp. HCM / Đoàn Công Hầu; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng / Lương Đức Long...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng MS Project trong quản lý dự án xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Việc quản lý dự án xây dựng tại công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Hưng Đức / Hà Văn Viên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện của dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhà nước bằng phương pháp AHP / Huỳnh Tấn Lạc; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam / Nguyễn Đức Tuyên, Lê Kính Vĩnh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ