TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng (8 tài liệu)

 
Giải pháp nâng cao công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch / Lương Quang Nhật Minh; Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 711.4
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình quản lý xây dựng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ dự toán công trình trong quản lý xây dựng cơ bản / Nguyễn Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kinh tế Và quản lý xây dựng / Bùi Ngọc Toàn(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phương pháp định lượng & công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp định lượng và công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý xây dựng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Việc quản lý dự án xây dựng tại công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Hưng Đức / Hà Văn Viên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ