TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Cơ học và sức bền vật liệu (68 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nhằm trang bị cho sinh viên các định lý, nguyên lý của cơ học Newton, áp dụng vào các bài toán kỹ thuật tĩnh của các vật rắn không biến dạng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về lực, ứng suất, biến dạng, đặc trưng hình học của kết cấu; cách tính toán chuyển vị; cách kiểm tra bền của thanh chịu kéo hay nén đúng tâm và thanh chịu uốn trong bài toán phẳng khi chịu tải trọng.
 
20 năm olympic cơ học toàn quốc 1989-2008-Thủy lực (1992-2008)đề thi, đáp án 1992-2008 và bài tập chọn lọc / Nguyễn Tài ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng thí nghiệm Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học kỹ thuật . Tập 2 - Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Sức bền vật liệu / Trần Chương,Tô Văn Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng / Hoàng Văn Quý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng / Lê Danh Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng / Lê Danh Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng / Phạm Văn Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng và máy thuỷ lực / Phạm Văn Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học công trình / Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đá ứng dụng. / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật : bài tập / Nguyễn Nhật Lệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. T.1- Tĩnh học và động học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. Tập 1- Tĩnh học và động học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kỹ thuật. Tập 2. Động lực học / Đỗ Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học ứng dụng / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học ứng dụng : bài tập / Nguyễn Nhật Lệ,Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học xây dựng : Giáo trình / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.103
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học xây dựng : Giáo trình / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 620.103
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu / Nguyễn Vũ Việt Nga, Lều Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [Đại học Thủy lợi Hà Nội],  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình ứng dụng cơ học trong kỹ thuật / Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Trần Huy Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí / Nguyễn Quốc Ý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXV-2013 / Vũ Duy Quang... và những người khác
Thông tin xuất bản: Hà Nội :  2013
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T2 / Lê Hoàng Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Thái Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài giảng thí nghiệm / Khoa Kỹ thuật Công trình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lượng, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc / Phạm Ngọc Khánh (chủ biên), Hoàng Xuân Lượng, Lê Hồng Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Nguyễn Văn Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : T.1 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T3 / Lê quang Minh, Nguyễn Quang Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 : bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 : Bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu lý thuyết và bài tập / Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu- T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu toàn tập / Đặng Việt Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T1 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T2 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. Tập 2 / Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa, Nguyễn Ngọc Quảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tĩnh học và sức bền vật liệu / Fa-Hwa Cheng; Lưu Văn Hy (biên dịch); Võ Văn Lộc (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng