TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sinh dược học


Advances in pharmaceutical cell therapy : principles of cell-based biopharmaceuticals / Christine Günther, Apceth GmbH & Co KG, Germany, Andrea Hauser, University Hospital Regensburg, Germany, Ralf Huss, Apceth GmbH & Co KG, Germany and University College Dublin, Irelan.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Algae-Based Biopharmaceuticals [electronic resource] / by Sergio Rosales-Mendoza.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 631.52
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An Introduction to Bioanalysis of Biopharmaceuticals [electronic resource] / edited by Seema Kumar.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bào chế và sinh dược học . Tập 1 / Lê Quang Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Lê Quan Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học. Tập 1 / Nguyễn Đăng Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2021
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biopharmaceutical Drug Design and Development [electronic resource] / edited by Susanna Wu-Pong, Yon Rojanasakul.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2008.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biopharmaceutical manufacturing. Volume 2, Unit processes / Sarfaraz Niazi, Sunitha Lokesh.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biopharmaceuticals
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biopharmaceuticals in plants : toward the next century of medicine / Kathleen Laura Hefferon.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biopharmaceuticals, an industrial perspective / Gary Walsh, Brendan Murphy.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic,  1999
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biosimilars [electronic resource] : Regulatory, Clinical, and Biopharmaceutical Development / edited by Hiten J. Gutka, Harry Yang, Shefali Kakar.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chitosan-based systems for biopharmaceuticals : delivery, targeting and polymer therapeutics / Bruno Sarmento, José das Neves.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clean-in-place for biopharmaceutical processes / edited by Dale A. Seiberling.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2008
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Development of Biopharmaceutical Drug-Device Products [electronic resource] / edited by Feroz Jameel, John W. Skoug, Robert R. Nesbitt.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development of biopharmaceutical parenteral dosage forms / edited by John A. Bontempo.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  1997
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emerging non-clinical biostatistics in biopharmaceutical development and manufacturing / Harry Yang, Medimmune, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Filtration and purification in the biopharmaceutical industry / edited by Maik W. Jornitz, Theodore H. Meltzer.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2008
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Freeze-drying of pharmaceuticals and biopharmaceuticals : principles and practice / Felix Franks.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Immunogenicity of Biopharmaceuticals [electronic resource] / edited by Marco Weert, Eva Horn Møller.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to pharmaceutical biotechnology. Volume 3, Animal tissue culture and biopharmaceuticals / Saurabh Bhatia and Satish Sardana, Tanveer Naved.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.476153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 1 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 2 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MicroRNAs as Tools in Biopharmaceutical Production [electronic resource] / edited by Niall Barron.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mucosal Delivery of Biopharmaceuticals [electronic resource] : Biology, Challenges and Strategies / edited by José das Neves, Bruno Sarmento.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical Innovation After World War II: From Rational Drug Discovery to Biopharmaceuticals
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharming [electronic resource] : Promises and risks ofbBiopharmaceuticals derived from genetically modified plants and animals / by Eckard Rehbinder, Margret Engelhard, Kristin Hagen, R. B. Jørgensen, Rafael Pardo Avellaneda, Angelika Schnieke, Felix Thiele.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Preclinical development handbook, ADME and biopharmaceutical properties / edited by Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Primary care : the art and science of advanced practice nursing / Lynne M. Dunphy, Phd, APRN, FNP-BC, FAAN, Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, Jill E. Winland-Brown, EdD, APRN, FNP,-BC, Professor and Family Nurse Practitioner, Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, Brian Oscar Porter, MD, PhD, MPH, Clinical development Physician, Private Biopharmaceutical Industry and Medical House Office,Veterans Affair New Jersey Health Care System-Lyons Campus, Lyons, New Jersy, Debera J. Thomas, DNS, RN, FNP/ANP, Dean and Professor, School of Nursing, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : F.A. Davis Company,  2015
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quality by Design for Biopharmaceutical Drug Product Development [electronic resource] / edited by Feroz Jameel, Susan Hershenson, Mansoor A. Khan, Sheryl Martin-Moe.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality by design for biopharmaceuticals : principles and case studies / edited by Anurag S. Rathore, Rohin Mhatre.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Risk management applications in pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturing / edited by A. Hamid Mollah, Mike Long, Harold S. Baseman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Scale-up and optimization in preperative chromatography : principles and biopharmaceutical applications / edited by Anurag S. Rathore, Ajoy Velayudhan.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Stem Cell Drugs - A New Generation of Biopharmaceuticals [electronic resource] / edited by Phuc Van Pham.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 571.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Challenge of CMC Regulatory Compliance for Biopharmaceuticals [electronic resource] / by John Geigert.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Challenge of CMC Regulatory Compliance for Biopharmaceuticals [electronic resource] / by John Geigert.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Challenge of CMC Regulatory Compliance for Biopharmaceuticals [electronic resource] / by John Geigert.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở