TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sinh Học Phân Tử - Tế Bào Dược

Mô tả chi tiết: Học phần gồm ba khối kiến thức chính: - Cấu trúc và chức năng của tế bào: phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức về cấu tạo của các loại tế bào (Prokaryote và Eukaryote), các hình thức trao đổi vật chất qua màng tế bào, sự trao đổi năng lượng và trao đổi chất của tế bào (quang hợp và hô hấp). - Di truyền học: phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức về thành phần, cấu trúc và chức năng của DNA; cơ chế của các quá trình sao chép DNA, phiên mã, dịch mã; sự điều hòa biểu hiện gen và biệt hóa tế bào; nhiễm sắc thể và sự phân bào. - Sinh học phân tử và kỹ thuật gen: phần này cung cấp cho sinh
Advances in Animal Biotechnology and its Applications [electronic resource] / edited by Suresh Kumar Gahlawat, Joginder Singh Duhan, Raj Kumar Salar, Priyanka Siwach, Suresh Kumar, Pawan Kaur.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Applied Biotechnology [electronic resource] : Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2014)-Volume I / edited by Tong-Cun Zhang, Motowo Nakajima.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Applied Biotechnology [electronic resource] : Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2014)-Volume II / edited by Tong-Cun Zhang, Motowo Nakajima.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Applied Biotechnology [electronic resource] : Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB2016), November 25-27, 2016, Tianjin, China / edited by Hao Liu, Cunjiang Song, Arthur Ram.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Applied Biotechnology [Elektronisk resurs] / Marian Petre
Thông tin xuất bản: InTech  2012
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in High Pressure Bioscience and Biotechnology II [electronic resource] : Proceedings of the 2nd International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology, Dortmund, September 16-19, 2002 / edited by Roland Winter.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An Introduction to Genetic Engineering elektronisk ressurs / Desmond S. T. Nicholl.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 660.65
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to polysaccharide biotechnology / Stephen E. Harding, University of Nottingham, UK [and five others].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 660.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Anaerobes in Biotechnology [electronic resource] / edited by Rajni Hatti-Kaul, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical Biotechnology [electronic resource] / edited by Thomas G.M. Schalkhammer.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2002.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal Biotechnology 1 [electronic resource] : Reproductive Biotechnologies / edited by Heiner Niemann, Christine Wrenzycki.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal Biotechnology 2 [electronic resource] : Emerging Breeding Technologies / edited by Heiner Niemann, Christine Wrenzycki.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal cell biotechnology : methods and protocols / edited by Ralf Pörtner.
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Application of Ionic Liquids in Biotechnology [electronic resource] / edited by Toshiyuki Itoh, Yoon-Mo Koo.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applications of Biotechnology for Sustainable Development [electronic resource] / edited by Kunal Mukhopadhyay, Ashish Sachan, Manish Kumar.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applications of Biotechnology in Cardiovascular Therapeutics [electronic resource] / by Kewal K. Jain.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2011.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
APPLICATIONS OF BIOTECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF BIOMATERIALS [electronic resource] : NANOTECHNOLOGY AND BIOFILMS
Thông tin xuất bản: Aiken, S.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Savannah River Site ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2010
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Metadata
 
Applications of Biotechnology in Oncology [electronic resource] / by Kewal K. Jain.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Humana,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applications of cell immobilisation biotechnology / edited by Viktor Nedović, Ronnie Willaert
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applications of Cell Immobilisation Biotechnology [electronic resource] / edited by Viktor Nedovic, Ronnie Willaert.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied biocatalysis / edited by Adrie J.J. Straathof and Patrick Adlercreutz.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Harwood Academic Publishers,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Aptamers in Biotechnology [electronic resource] / edited by Katharina Urmann, Johanna-Gabriela Walter.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bacillus thuringiensis Biotechnology [electronic resource] / edited by Estibaliz Sansinenea.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài giảng Công nghệ sinh học thực vật / Bùi Văn Thế Vinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Biochemical engineering and biotechnology / Ghasem D. Najafpour.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier B. V.,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biochemical engineering and biotechnology / Ghasem D. Najafpour.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier B. V.,  2015
Ký hiệu phân loại: 660.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biology / Kenneth A. Mason, University of Iowa, Jonathan B. Losos, Harvard University, Susan R. Singer, Carleton College ; contributors: Shelley Jansky, University of Wisconsin-Madison, Tod Duncan, Unversity of Colorado Denver.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2017
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biology / Peter H. Raven, George B. Johnson.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 1 [electronic resource] / edited by Gérald Thouand, Robert Marks.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 2 [electronic resource] / edited by Gérald Thouand, Robert Marks.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 3 [electronic resource] / edited by Gérald Thouand, Robert Marks.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology / H. Sahm.
Thông tin xuất bản: N.Y : VCH,  1993
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology : changing life through science / K. Lee Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, editors.
Thông tin xuất bản: Detroit : Thomson Gale,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology [electronic resource] / Christopher Lewis.
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi : Global Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology [electronic resource] : An Illustrated Primer.
Thông tin xuất bản: Somerset : Wiley  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology and Biochemical Engineering [electronic resource] : Select Proceedings of ICACE 2015 / edited by Prasanna B. D., Sathyanarayana N Gummadi, Praveen V. Vadlani.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 660.63
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology and Conservation of Cultural Heritage [electronic resource] / edited by Franco Palla, Giovanna Barresi.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology and genetic engineering / Kathy Wilson Peacock ; foreword by Charles Hagedorn.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File,  2010
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology demystified / Sharon Walker.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology demystified / Sharon Walker.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology for biomedical engineers / Martin L. Yarmush ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology for Environmental Management and Resource Recovery [electronic resource] / edited by Ramesh Chander Kuhad, Ajay Singh.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Environmental Protection [electronic resource] / edited by Rangabhashiyam Selvasembian, Eric D. van Hullebusch, Joyabrata Mal.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Eighth Symposium. / edited by Jonathan R. Mielenz, K. Thomas Klasson, William S. Adney, James D. McMillan.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2007.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Ninth Symposium / edited by William S. Adney, James D. McMillan, Jonathan R. Mielenz, K. Thomas Klasson.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2008.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Third Symposium / edited by Mark Finkelstein, Brian H. Davison, James D. McMillan.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2002.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Odor and Air Pollution Control [electronic resource] / edited by Zarook Shareefdeen, Ajay Singh.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for Pulp and Paper Processing [electronic resource] / by Pratima Bajpai.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology for the Future [electronic resource] / edited by Jens Nielsen.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in Africa [electronic resource] : Emergence, Initiatives and Future / edited by Florence Wambugu, Daniel Kamanga.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in Animal Husbandry [electronic resource] / edited by R. Renaville, A. Burny.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in Cartoons [electronic resource] / by Reinhard Renneberg, Viola Berkling.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in China I [electronic resource] : From Bioreaction to Bioseparation and Bioremediation / edited by Jian-Jiang Zhong, Feng-Wu Bai, Wei Zhang.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in China II [electronic resource] : Chemicals, Energy and Environment / edited by G. T. Tsao, Pingkai Ouyang, Jian Chen.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in China III: Biofuels and Bioenergy [electronic resource] / edited by Feng-Wu Bai, Chen-Guang Liu, He Huang, George T Tsao.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in India I [electronic resource] / edited by T.K. Ghose, P. Ghosh.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology in India II [electronic resource] / edited by Tarun K. Ghose, Purnendu Ghosh.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology of Isoprenoids [electronic resource] / edited by Jens Schrader, Jörg Bohlmann.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology of microorganisms : diversity, improvement, and application of microbes for food processing, healthcare, environmental safety, and agriculture / Edited by Jeyabalan Sangeetha...[et al]
Thông tin xuất bản: Florida : Apple Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotechnology procedures and experiments handbook / S. Harisha.
Thông tin xuất bản: Hingham, MA : Infinity Science Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Biotechnology procedures and experiments handbook [electronic resource] / S. Harisha.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Biotechnology unzipped : promises & realities / Eric S. Grace.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp phân tích công nghệ sinh học hiện đại / Nguyễn Tiến Thắng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các phương pháp phân tích công nghệ sinh học hiện đại / Nguyễn Tiến Thắng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp / Lê Văn Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cell and tissue culture : laboratory procedures in biotechnology / Alan Doyle, J. Bryan Griffiths.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  1998
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chemical biotechnology and bioengineering / Xuhong Qian [and seven others]
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2015
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập di truyền học / Đỗ Lê Thăng, Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chú giải di truyền học / Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chuyên ngành sinh học và kỹ thuật sinh học = : Fachwissen Biologie Biotechnik / Claus-Dieter Paul , Alexander Routthues; Trang Quan Sen, Phạm Hải Hồ (dịch); Lê Thị Kính, Nguyễn Công Thắng, Phạm Nam Hương (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Click chemistry for biotechnology and materials science / edited by Joerg Lahann.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ sinh học . T. 1 - Công nghệ gen / Lê Trần Bình chủ biên, Quyền Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ sinh học . T. 2 - Công nghệ hoá sinh / Đặng Thị Thu chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ sinh học . T. 3 - Công nghệ sinh học tế bào / Nguyễn Quang Thạch ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ sinh học . T. 4 - Công nghệ vi sinh / Lê Văn Nhương , Nguyễn Văn Cách (chủ biên) ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm / Từ Minh Koóng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở di truyền học / Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở sinh học phân tử / Lê Duy Thành (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Công nghệ enzym / Đặng Thị Thu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ Enzym / Nguyễn Đức Lượng (chủ biên) ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ Enzym / Nguyễn Đức Lượng ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ Enzyme / Nguyễn Trọng Cẩn(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp,  1998
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ enzyme / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ enzyme / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ enzynme / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng / Nguyễn Thị Hiền...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1/2015
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1/2017
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1/2018
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1/2018
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1/2019
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2013
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2014
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2016
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2020
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2021
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 1-2022
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2/2015
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2/2017
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2/2018
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2005
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2006
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2007
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2008
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2009
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2010
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2013
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2014
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2016
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2019
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2020
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 2-2021
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3/14
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3/2015
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3/2017
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3/2018
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3-2013
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3-2016
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3-2019
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3-2020
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 3-2022
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4/14
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4/2015
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4/2016
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4/2017
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4/2018
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4-2013
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4-2019
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biotechnology. 4-2020
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ VN  
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ sinh học những vấn đề trong thế kỷ XXI / Trang Quan Sen.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học phân tử nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / Nguyễn Mộng Hùng hiệu đính, Đỗ Lê Thăng dịch, Bernard R. Glick.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.65
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học phân tử nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp = Molecular Biotechnology principles and application of recombinant DNA / Bernard R. Glick,Jack J Pasternak;Đỗ Lê Thăng...[và những người khác dịch]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.65
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật : Giáo trình / Mai Xuân Lương.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật nghiên cứu cơ bản và ứng dụng . tập 1 = Plant Biotechnology Basic research and application / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2011
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 1 / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 2 / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Nông nghiệp,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 5 : Sách chuyên khảo / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2013
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học trong chăn nuôi gia súc / Trần Thị Dân.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Nông nghiệp,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống / Đỗ Văn Lung.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học và một số ứng dụng tại Việt Nam. Tập 2 / Bezborodov A.M...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  1994
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn / Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Như Ất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2006
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 1- Sinh học Phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CNSH, giáo viên và học sinh THPT / Nguyễn Như Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 1. Những kỹ thuật cơ bản trong phân tích DNA / Quyền Đình Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 2- Công nghệ sinh học tế bào : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CNSH, giáo viên và học sinh THPT / Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 3- Enzyme và Ứng dụng / Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Phan Tuấn Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 3- Enzyme và Ứng dụng / Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Phan Tuấn Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 4- Công nghệ di truyền : Sách dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc các ngành Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học, Giáo viên Sinh học THPT / Trịnh Đình Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học. Tập 5- Công nghệ vi sinh và môi trường / Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2006
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating life from life : biotechnology and science fiction / edited by Rosalyn W. Berne.
Thông tin xuất bản: Singapore : Pan Stanford Publishing,  2015
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Current Applications of Pharmaceutical Biotechnology [electronic resource] / edited by Ana Catarina Silva, João Nuno Moreira, José Manuel Sousa Lobo, Hugo Almeida.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đánh giá đa dạng di truyền cá tra chọn giống bằng chỉ thị phân tử microsatellite / Lê Tấn Thành;Trần Nguyễn Ái Hằng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 576.58
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Di truyền học / Lê Duy Thành chủ biên, Tạ Toàn , Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học : Giáo trình / Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Di truyền học : giáo trình / Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng, Trần Quốc Dung.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2005
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học quần thể / Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 576.58
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền tế bào / Nguyễn Như Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học / Nguyễn Đình Quân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 660.60287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường và điều khiển quá trình sinh học / Nguyễn Đình Quân.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 660.60287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Electron-Based Bioscience and Biotechnology [electronic resource] / edited by Masaharu Ishii, Satoshi Wakai.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Entrepreneurship in Biotechnology [electronic resource] : Managing for Growth from Start-Up to Initial Public Offering / by Martin Grossmann.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag HD : Imprint: Physica,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Enzyme reaction engineering for the conversion of emulsified di-rhamnolipid by free and immobilized Naringinase
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Enzymes in industry : production and applications / edited by Wolfgang Aehle.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Marine Biotechnology [electronic resource] / by Se-Kwon Kim.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fruit and vegetable biotechnology / Victoryano Valpuesta.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC,  2002
Ký hiệu phân loại: 660.65
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of Cell Immobilisation Biotechnology [electronic resource] / edited by Viktor Nedovic, Ronnie Willaert.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Future Trends in Biotechnology [electronic resource] / edited by Jian-Jiang Zhong.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Gene Cloning and Manipulation [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 572.86
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geobiotechnology I [electronic resource] : Metal-related Issues / edited by Axel Schippers, Franz Glombitza, Wolfgang Sand.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geobiotechnology II [electronic resource] : Energy Resources, Subsurface Technologies, Organic Pollutants and Mining Legal Principles / edited by Axel Schippers, Franz Glombitza, Wolfgang Sand.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - Công nghệ sinh học. Tập 2- Các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt / Tôn Thất Minh (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ sinh học đại cương / Đỗ Năng Vịnh, Ngô Xuân Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2008
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình di truyền học sinh vật nhân sơ và virut / Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Di truyền số lượng : chương trình cao học / Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lan
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Nông Lâm,  2003
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình nhập môn công nghệ sinh học / Nguyễn Hoàng Lộc.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực tập cơ sở công nghệ sinh học động vật : dùng cho sinh viên ngành công nghệ sinh học / Phan Kim Ngọc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glossary of biotechnology terms / Kimball Nill.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glossary of biotechnology terms / Kimball Nill.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  c2002.
Ký hiệu phân loại: 660.603
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of marine microalgae : biotechnology advances / Se-Kwon Kim.
Thông tin xuất bản: Amsterdam, [Netherlands] : Academic Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Plant Biotechnology / Christou Paul, Klee Harry
Thông tin xuất bản: Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
History of Modern Biotechnology I [electronic resource] / edited by A. Fiechter.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 660.63
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History of Modern Biotechnology II [electronic resource] / edited by Armin Fiechter.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Ion Beam Biotechnology [electronic resource] / by Zengliang Yu.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marine Biotechnology I [electronic resource] / edited by Yves Le Gal, Roland Ulber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marine Biotechnology II [electronic resource] / edited by Yves Le Gal, Roland Ulber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marine biotechnology in the twenty-first century : problems, promise, and products / Committee on Marine Biotechnology: Biomedical Applications of Marine Natural Products, Ocean Studies Board, Division on Earth and Life Studies, National Research Council.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academy Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical biotechnology / Bernard R. Glick, Department of Biology, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada ; Terry L. Delovitch, Department of Microbiology and Immunology, Western University, London, Ontario, Canada ; Cheryl L. Patten, Biology Department, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : ASM Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Methods for Risk Assessment of Transgenic Plants [electronic resource] : IV. Biodiversity and Biotechnology / edited by Klaus Ammann, Yolande Jacot, Richard Braun.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microalgae Biotechnology [electronic resource] / edited by Clemens Posten, Steven Feng Chen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microalgae Biotechnology for Development of Biofuel and Wastewater Treatment [electronic resource] / edited by Md. Asraful Alam, Zhongming Wang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microalgae Biotechnology for Food, Health and High Value Products [electronic resource] / edited by Md. Asraful Alam, Jing-Liang Xu, Zhongming Wang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Biotechnology [electronic resource] : Volume 1. Applications in Agriculture and Environment / edited by Jayanta Kumar Patra, Chethala N. Vishnuprasad, Gitishree Das.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Biotechnology [electronic resource] : Volume 2. Application in Food and Pharmacology / edited by Jayanta Kumar Patra, Gitishree Das, Han-Seung Shin.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microfluidics in Biotechnology [electronic resource] / edited by Janina Bahnemann, Alexander Grünberger.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern biocatalysis : stereoselective and environmentally friendly reactions / edited by Wolf-Dieter Fessner,Thorleif Anthonsen.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern biotechnology [electronic resource] : connecting innovations in microbiology and biochemistry to engineering fundamentals / Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch.
Thông tin xuất bản: Wiley : Hoboken, NJ,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern industrial microbiology and biotechnology / Nduka Okafor.
Thông tin xuất bản: Enfield, (NH) : Science Publishers,  2007.
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine [electronic resource] / edited by Kalliopi A. Roubelakis-Angelakis.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Molecular Biotechnology of Fungal ß-Lactam Antibiotics and Related Peptide Synthetases [electronic resource] / edited by Axel A. Brakhage.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Molecularly Imprinted Polymers in Biotechnology [electronic resource] / edited by Bo Mattiasson, Lei Ye.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nano/Micro Biotechnology [electronic resource] / edited by Isao Endo, Teruyuki Nagamune.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanobiotechnology : concepts, applications and perspectives / edited by Christof M. Niemeyer and Chad A. Mirkin.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
NanoBioTechnology [electronic resource] : BioInspired Devices and Materials of the Future / edited by Oded Shoseyov, Ilan Levy.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press : Imprint: Humana,  2008.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanotechnology in Modern Animal Biotechnology [electronic resource] : Recent Trends and Future Perspectives / edited by Sanjay Singh, Pawan Kumar Maurya.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Horizons in Biotechnology [electronic resource] / edited by S. Roussos, C.R. Soccol, Ashok Pandey, C. Augur.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu mã vạch di truyền cá Tra (Pangasianodon hypopthalmus) bằng chỉ thị sinh học phân tử cytochrome b / Huỳnh Long Anh; Trần Nguyễn Ái Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu quy trình thu nhận Chitin từ vỏ đầu tôm sú bằng phương pháp sinh học / Nguyễn Thị Ngọc Thu;Nguyễn Hoài Hương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nhập môn công nghệ sinh học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học / Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Tiến Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2001
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Optical Sensor Systems in Biotechnology [electronic resource] / edited by Govind Rao.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical Nanobiotechnology for Targeted Therapy [electronic resource] / edited by Hamed Barabadi, Ebrahim Mostafavi, Muthupandian Saravanan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Lang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp ,  2002
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Volume 7 / Cuyper Marcel De chủ biên, Jeff W.M. Bulte chủ biên.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2001
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Plant biotechnology and genetics : principles, techniques, and applications / edited by C. Neal Stewart, Jr.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Plant Biotechnology and Molecular Markers [electronic resource] / edited by S. Srivastava, A. Narula.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plant Biotechnology for Health [electronic resource] : From Secondary Metabolites to Molecular Farming / by Maria Alejandra Alvarez.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Protein Hydrolysates in Biotechnology [electronic resource] / edited by Vijai K. Pasupuleti, Arnold L. Demain.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proteins : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.