TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Vi sinh - ký sinh trùng


A New Design Approach to Mitigating the Effect of Parasitics in Capacitive Wireless Power Transfer Systems for Electric Vehicle Charging [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Metadata
 
A Technical Manual for Parasitic Weed Research and Extension [electronic resource] / edited by J. Kroschel.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Parasitic Weeds Research
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2018
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm / Trần Đáng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.192
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Antifungal and Antiparasitic Drug Delivery
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Antifungal and Antiparasitic Drug Delivery / Juan José Torrado Durán,Dolores R. Serrano and,Javier Capilla.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bảo tồn chủng ký sinh trùng sốt rét plasmodium spp và hướng ứng dụng / Trần Minh Quí; Nguyễn Tiến Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người. Tập 1 / Nguyễn Phước Tương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người. Tập 2 / Nguyễn Phước Tương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2001
Ký hiệu phân loại: 636.50896
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam / Phạm Sỹ Lăng (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2015
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biochemical, Immunological and Epidemiological Analysis of Parasitic Diseases [electronic resource] / by P.K. Bandyopadhyay, N.R. Das, Amit Chattopadhyay.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 571.999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biodiversity and Evolution of Parasitic Life in the Southern Ocean [electronic resource] / edited by Sven Klimpel, Thomas Kuhn, Heinz Mehlhorn.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 571.999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biological Control of Plant-Parasitic Nematodes : [electronic resource] : Building Coherence between Microbial Ecology and Molecular Mechanisms / edited by Keith Davies, Yitzhak Spiegel.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 571.92
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2006
Ký hiệu phân loại: 636.4089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chapter Cell Culture and Maintenance of the Evolutionary Forms of Trypanosoma cruzi for Studies of Parasitic Biology
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Clinical Candidate VT-1161's Antiparasitic EffectIn Vitro, Activity in a Murine Model of Chagas Disease, and Structural Characterization in Complex with the Target Enzyme CYP51 from Trypanosoma cruzi [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.9794
Bộ sưu tập: Metadata
 
Food-Borne Parasitic Zoonoses [electronic resource] : Fish and Plant-Borne Parasites / edited by K. Darwin Murrell, Bernard Fried.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 571.999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình Bệnh ký sinh trùng thú y : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Phan Lục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng / Nguyễn Danh Phương, Đồng Thiện Tâm , Lê Công Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng : dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng, hộ sinh trình độ Đại học / Vũ Văn Thành...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2021
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng thú y : Dùng trong Trường đại học Nông nghiệp / Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quang Tuyên, Nguyễn Văn Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  1999
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng thực hành : dùng cho đào tạo cử nhân xét nghiệm / Lê Thị Xuân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y : Giáo trình dùng cho đào tạo bậc đại học / Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2012
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa / Phạm Sỹ Lăng, Lê Văn Tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 636.2089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Karyotypes of Parasitic Hymenoptera [electronic resource] / by Vladimir E. Gokhman.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ký sinh trùng / Phạm Văn Thân (chủ biên) ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đinh Nga (chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Lê Thị Thu Hương (chủ biên), Kiều Khắc Đôn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng động vật / Dương Tiểu Mai, Bùi Ngọc Thúy Linh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ký sinh trùng học thú y : Giáo trình dùng cho bậc cao học / Nguyễn Thị Kim Lan,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2008
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng thú y = Veterinary parasitology / Lê Hữu Khương.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Nông lâm TP.HCM,  2008
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng trong lâm sàng : sách đào tào cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Đề...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng trong lâm sàng : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Đề (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa / Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng y học : Sách đào tạo cao đẳng xét nghiệm / Đoàn Thị Nguyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modeling Parasitic Energy Losses and the Impact of Advanced Tribological Concepts on Fuel Efficiency - Final CRADA Report [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.42
Bộ sưu tập: Metadata
 
Molecular Systematics of Parasitic Helminths [electronic resource] / by Urusa Thaenkham, Kittipong Chaisiri, Abigail Hui En Chan.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 576.58
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Một số bệnh nội khoa và ký sinh trùng thường gặp ở bò và bò sữa - cách phòng trị / Lê Văn Tạo, Phạm Sỹ Lăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.2089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2011
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
North American Parasitic Zoonoses [electronic resource] / edited by Dennis J. Richardson, Peter J. Krause.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 571.31
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Oncogenesis, Inflammatory and Parasitic Tropical Diseases of the Lung
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasites and Parasitic Diseases
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic Crustacea [electronic resource] : State of Knowledge and Future Trends / edited by Nico J. Smit, Niel L. Bruce, Kerry A. Hadfield.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 571.31
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic Diseases : Schistosomiasis
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 917.131
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic diseases of wild birds / edited by Carter T. Atkinson, Nancy J. Thomas, D. Bruce Hunter.
Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell  2008
Ký hiệu phân loại: 2009 C-470
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Parasitic nematodes : molecular biology, biochemistry, and immunology / edited by M.W. Kennedy and W. Harnett.
Thông tin xuất bản: New York : CABI Pub.,  2001
Ký hiệu phân loại: 592.57
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Parasitic nematodes : molecular biology, biochemistry, and immunology / edited by Malcolm W. Kennedy and William Harnett.
Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire ; Boston : CAB International,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 592.57
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Parasitic Orobanchaceae [electronic resource] : Parasitic Mechanisms and Control Strategies / edited by Daniel M. Joel, Jonathan Gressel, Lytton J. Musselman.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 571.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic Plants
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2022
Ký hiệu phân loại: 632.52
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic Zoonoses [electronic resource] / by B.B.Singh Dhaliwal, Prayag Dutt Juyal.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 590
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Parasitic-Aware Optimization of CMOS RF Circuits / David J. Allstot, Kiyong Choi, Jinho Park.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình / Dương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2003
Ký hiệu phân loại: 636.5089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp phòng chống ký sinh trùng / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2006
Ký hiệu phân loại: 636.08969
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture / edited by Michel Luc, Richard A. Sikora, John Bridge.
Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire, UK ; Cambridge, MA : CABI Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 632.62570913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Plant Parasitic Nematodes in Sustainable Agriculture of North America [electronic resource] : Vol.1 - Canada, Mexico and Western USA / edited by Sergei A. Subbotin, John J. Chitambar.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plant Parasitic Nematodes in Sustainable Agriculture of North America [electronic resource] : Vol.2 - Northeastern, Midwestern and Southern USA / edited by Sergei A. Subbotin, John J. Chitambar.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plant-Parasitic Nematodes of Coffee [electronic resource] / edited by Ricardo M. Souza.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Regulation of Immunity to Parasitic Infections Endemic to Africa
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sino-African Cooperation for Schistosomiasis Control in Zanzibar [electronic resource] : A Blueprint for Combating other Parasitic Diseases / edited by Kun Yang, Heinz Mehlhorn.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 571.999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Surgical Pathology of the Gastrointestinal System: Bacterial, Fungal, Viral, and Parasitic Infections elektronisk ressurs / by Laura W. Lamps
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC ,  2010
Ký hiệu phân loại: 617.4307
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Textbook of Parasitic Zoonoses [electronic resource] / edited by Subhash Chandra Parija, Abhijit Chaudhury.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 571.999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Play in the System : The Art of Parasitical Resistance
Thông tin xuất bản: Durham Duke University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 700.103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Play in the System The Art of Parasitical Resistance / Anna Watkins Fisher.
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 700.103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Rasputin Effect: When Commensals and Symbionts Become Parasitic [electronic resource] / edited by Christon J. Hurst.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 579.17
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thực hành ký sinh trùng động vật / Dương Tiểu Mai, Bùi Ngọc Thuý Linh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tropical and Parasitic Infections in the Intensive Care Unit (Perspectives on Critical Care Infectious Diseases) / Charles Feldman chủ biên.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.9883
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vi sinh - ký sinh trùng : Sách dùng cho các trường Trung học y tế / Lê Hồng Hinh..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng