TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Huyết học lâm sàng (10 tài liệu)

 
Bài giảng huyết học - truyền máu : sau đại học / Đỗ Trung Phấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hematology [electronic resource] : basic principles and practice / [edited by] Ronald Hoffman ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : Churchill-Livingstone,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học : Ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ - BYT ngày 22/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / .Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Anh Trí, Lương Ngọc Khuê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử : Ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09 thánh 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Bộ Y tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Infections in hematology / [edited by] Georg Maschmeyer.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học - truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Hà Thị Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2009
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng / Đỗ Trung Phấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lâm sàng huyết học / Trần Văn Bé.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  1998
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern hematology : biology and clinical management / edited by Reinhold Munker ... [et al.] ; foreword by H. Phillip Koeffler.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Washington manual hematology and oncology subspecialty consult / editors, Amanda Cashen, Brian A. Van Tine.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins ,  2012
Ký hiệu phân loại: 616.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng