TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành ký sinh trùng


An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm / Trần Đáng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.192
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảo tồn chủng ký sinh trùng sốt rét plasmodium spp và hướng ứng dụng / Trần Minh Quí; Nguyễn Tiến Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người. Tập 1 / Nguyễn Phước Tương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người. Tập 2 / Nguyễn Phước Tương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm và biện pháp phòng trị / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2001
Ký hiệu phân loại: 636.50896
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam / Phạm Sỹ Lăng (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2015
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2006
Ký hiệu phân loại: 636.4089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Bệnh ký sinh trùng thú y : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Phan Lục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng / Nguyễn Danh Phương, Đồng Thiện Tâm , Lê Công Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng : dùng cho đào tạo ngành điều dưỡng, hộ sinh trình độ Đại học / Vũ Văn Thành...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2021
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng thú y : Dùng trong Trường đại học Nông nghiệp / Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quang Tuyên, Nguyễn Văn Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  1999
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng thực hành : dùng cho đào tạo cử nhân xét nghiệm / Lê Thị Xuân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y : Giáo trình dùng cho đào tạo bậc đại học / Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2012
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa / Phạm Sỹ Lăng, Lê Văn Tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 636.2089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng / Phạm Văn Thân (chủ biên) ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đinh Nga (chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Lê Thị Thu Hương (chủ biên), Kiều Khắc Đôn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng động vật / Dương Tiểu Mai, Bùi Ngọc Thúy Linh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ký sinh trùng học thú y : Giáo trình dùng cho bậc cao học / Nguyễn Thị Kim Lan,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2008
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng thú y = Veterinary parasitology / Lê Hữu Khương.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Nông lâm TP.HCM,  2008
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng trong lâm sàng : sách đào tào cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Đề...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng trong lâm sàng : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Đề (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa / Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ký sinh trùng y học : Sách đào tạo cao đẳng xét nghiệm / Đoàn Thị Nguyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số bệnh nội khoa và ký sinh trùng thường gặp ở bò và bò sữa - cách phòng trị / Lê Văn Tạo, Phạm Sỹ Lăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.2089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Thị Kim Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2011
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho gà nuôi gia đình / Dương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2003
Ký hiệu phân loại: 636.5089696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp phòng chống ký sinh trùng / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2006
Ký hiệu phân loại: 636.08969
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành ký sinh trùng động vật / Dương Tiểu Mai, Bùi Ngọc Thuý Linh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.089696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi sinh - ký sinh trùng : Sách dùng cho các trường Trung học y tế / Lê Hồng Hinh..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng