TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực Hành Sinh Học Phân Tử - Tế Bào Dược

Mô tả chi tiết: Học phần gồm hai khối kiến thức chính: - Sinh học tế bào: khảo sát tế bào thực vật và tế bào động vật; quan sát hiện tượng thNm thấu và sự trao đổi nước của tế bào thực vật với môi trường bên ngoài; khảo sát quá trình phân chia của tế bào. - Sinh học phân tử: tách chiết DNA từ bộ gen của tế bào vi khuNn, mô thực vật; khuếch đại DNA; điện di, định lượng DNA bằng đo mật độ quang.
Biology / Kenneth A. Mason, University of Iowa, Jonathan B. Losos, Harvard University, Susan R. Singer, Carleton College ; contributors: Shelley Jansky, University of Wisconsin-Madison, Tod Duncan, Unversity of Colorado Denver.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2017
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở sinh học phân tử / Lê Duy Thành (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình sinh học phân tử / Nguyễn Hoàng Lộc (chủ biên), Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế,  2007
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng / Võ Thị Thương Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
High-yield cell and molecular biology / Ronald W. Dudek.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2011
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử / Phạm Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2006
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Molecular biology [electronic resource] : academic cell update / David Clark.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Một số vấn đề của sinh học phân tử / Võ Thị Hương Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học di truyền và phân tử. Phần 1, Sinh học phân tử / Bùi Trang Việt, Lê Thị Phương Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2006
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử / Võ Thị Thương Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử : Khái niệm - Phương pháp - Ứng dụng / Hồ Huỳnh Thùy Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  1997
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 1, Cơ sở hóa học và phân tử / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 2, Di truyền học và sinh học phân tử / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2016
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 2, Di truyền học và sinh học phân tử / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 3, Cấu trúc và chức năng của tế bào / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 3, Cấu trúc và chức năng của tế bào / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 4, Cấu trúc và chức năng của tế bào 2 / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 5, Sự sinh trưởng và phát triển của tế bào / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử tế bào / Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sinh học phân tử và tế bào / Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sinh học phân tử và tế bào dược / Chu Thị Bích Phượng, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
So sánh mối liên hệ di truyền giữa các chủng Neisseria meningitidis (Não Mô Cầu) ở khu vực phía nam bằng phương pháp sinh học phân tử / Trần Thị Anh;Nguyễn Hoài Hương(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược / Chu Thị Bích Phượng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược / Chu Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược / Chu Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2016
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình