TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Thực hành thực vật dược (47 tài liệu)

 
Alkaloids : biochemistry, ecology, and medicinal applications / Margaret F. Roberts, Michael Hink.
Thông tin xuất bản: New Yor : Springer,  1998
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Animal diversity / National Geographic.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bamboo - Current and Future Prospects
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Botany : Recent Advances and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Botany for dummies / Rene Fester Kratz, Chris Hardy, John J Croft.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pubishing, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Botany Illustrated [electronic resource] : Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families / Janice Glimn-Lacy, Peter B. Kaufman
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Janice Glimn-Lacy and Peter B. Kaufman ,  2006
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Các phương pháp nghiên cứu thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 580.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Colour atlas of woody plants and trees / Bryan G. Bowes
Thông tin xuất bản: New Jersey : CRC Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Copper-cobalt flora of Upper Katanga and Copperbelt. Field guide. Over 400 plants, 1,000 photographs and 500 drawings
Thông tin xuất bản: Presses agronomiques de Gembloux (Liege University)  2016
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flowering plants / Armen Takhtajan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Garden Learning: A Study on European Botanic Gardens' Collaborative Learning Processes
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetic preservation of plant cells in vitro [electronic resource] / B. Grout (ed.)
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  1995
Ký hiệu phân loại: 580.724
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Thực vật học / Nguyễn Bá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống học thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hệ thực vật và đa dạng loài = Flora and species diversity / Nguyễn Nghĩa Thìn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Intertwined Histories : Plants in their Social Contexts
Thông tin xuất bản: Calgary University of Calgary Press  2019
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intertwined Histories: Plants in their Social Contexts
Thông tin xuất bản: Calgary, Alberta : University of Calgary Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introductory plant biology / Kingsley R. Stern, James E. Bidlack, Shelley H. Jansky.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Magill's encyclopedia of science : plant life / editor, Bryan D. Ness.
Thông tin xuất bản: Pasadena, Calif. : Salem Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phân loại học thực vật / Hoàng Thị Sản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Pharaoh's flowers : the botanical treasures of Tutankhamun [electronic resource] / F. Nigel Hepper.
Thông tin xuất bản: Chicago : KWS Publishers,  2009
Ký hiệu phân loại: 580.932
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants / K.V. Madhava Rao, A.S. Raghavendra, and K. Janardhan Reddy.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Pioneers of ecological restoration : the people and legacy of the University of Wisconsin Arboretum / Franklin E. Court.
Thông tin xuất bản: Madison : The University of Wisconsin Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 580.7377583
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plant cell, tissue and organ culture [electronic resource] : fundamental methods / O.L. Gamborg, G.C. Phillps (eds.)
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  1995
Ký hiệu phân loại: 580.724
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plant Embryogenesis
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2021
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plant exploration for Longwood Gardens / Tomasz Anisko ; foreword by Christopher Brickell.
Thông tin xuất bản: Portland, Or. : Timber Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plant identification : creating user-friendly field guides for biodiversity management / Anna Lawrence and William Hawthorne.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA : Earthscan,  2006
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plant sciences / Richard Robinson, editor in chief.
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA,  2001
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plant sciences for students / Richard Robinson, editor in chief.
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA,  2001
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plants / Richard Moyer, Lucy Daniel, Jay Hackett.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plants : food, medicine, and the green earth / Michael Allaby ; illustrations by Richard Garratt.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File,  2010
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Plants : from roots to riches / Kathy Willis and Carolyn Fry.
Thông tin xuất bản: London John Murray,  2014
Ký hiệu phân loại: 580.73
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical Plant Virology [electronic resource] : Protocols and Exercises / by Jeanne Dijkstra, Cees P. Jager.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,  1998
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Progress in botany [electronic resource]. 73 / Ulrich Lüttge ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Progress in botany [electronic resource]. Vol. 72 / Ulrich Lüttge ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thực vật định hướng nghiên cứu nguyên liệu có tiềm năng chống tăng đường huyết trên mô hình động vật / Dương Minh Trí; Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Seedling Production and Field Performance of Seedlings
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Selenium Isotope Studies in Plants - Development and Validation of a Novel Geochemical Tool and its Application to Organic Samples
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2017
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stern's Introductory plant biology / James E. Bidlack, Shelley H. Jansky.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành thực vật dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Võ Ngọc Linh Giang.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập hệ thống học thực vật / Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh Lan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập hệ thống học thực vật / Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực vật dược (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) / Võ Ngọc Linh Giang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực vật dược / Võ Ngọc Linh Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực vật dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thị Đẹp (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực vật học : sách đào tạo dược sĩ đại học / Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn,Hoàng Quỳnh Hoa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Từ điển Thực vật thông dụng. T.1 / Võ Văn Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 580.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu