TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành thực vật dược


Giáo trình thực vật học / Nguyễn Bá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Plants / Richard Moyer, Lucy Daniel, Jay Hackett.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Animal diversity / National Geographic.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Plants : from roots to riches / Kathy Willis and Carolyn Fry.
Thông tin xuất bản: London John Murray,  2014
Ký hiệu phân loại: 580.73
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Thực vật dược / Võ Ngọc Linh Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Flowering plants / Armen Takhtajan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Colour atlas of woody plants and trees / Bryan G. Bowes
Thông tin xuất bản: New Jersey : CRC Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Plant Embryogenesis / Minako Ueda and,Daisuke Kurihara.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2021
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bamboo - Current and Future Prospects
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Botany : Recent Advances and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở