TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Thực hành vi sinh (27 tài liệu)

 
Essential microbiology / Stuart Hogg.
Thông tin xuất bản: West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley and Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Foundations in microbiology / Kathleen Park Talaro, Barry Chess.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Foundations in Microbiology W/ Microbes in Motion 3 CD-ROM & OLC Password Card / Kathleen Park Talaro, Arthur Talaro
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Science/Engineering/Math ,  2001
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geomicrobiology / Henry Lutz Ehrlich.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Laboratory exercises in microbiology / John Prescott Harley.
Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill companies,  2002.
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Laboratory manual and workbook in microbiology : applications to patient care / Josephine A. Morello, Helen Eckel Mizer, Paul A. Granato.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology & immunology [electronic resource] / Promila Parihar.
Thông tin xuất bản: Delhi, India : Swastik Publishers & Distributors,  2009
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology / M. Prescott Lansing, P. Harley John.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology : an introduction / Gerard J. Tortora , Berdell R. Funke , Christine L. Case
Thông tin xuất bản: : Benjamin Cummings,  2013
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology : an introduction / Gerard J. Tortora, Bergen Community College, Berdell R. Funke, North Dakota State University, Christine L. Case, Skyline College.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology demystified / Tom Betsy, Jim Keogh.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology for dummies / Jennifer C. Stearns, Julie Kaiser, and Michael G. Surette.
Thông tin xuất bản: Hoboken : For Dummies, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology fundamentals :a clinical approach /Marjorie Kelly Cowan, Miami University Middletown with Jennifer Bunn, RN, Clinical Advisor, Ronald M. Atlas, University of Louisville, contributor, Heidi Smith, Front Range Community College, Digital Author.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Microbiology in action / J. Heritage, E.G.V. Evans and R.A. Killington.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press in association with the Institute of Biology,  1999
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology in action [electronic resource] / J. Heritage, E.G.V. Evans, and R.A. Killington.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York, NY, USA : Cambridge University Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microbiology, Fifth Edition / Lansing M. Prescott.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Science/Engineering/Math ,  2002
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Parasitology and Microbiology Research
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Practical Handbook of Microbiology
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Prescott's microbiology / Joanne Willey, Hofstra University, Linda Sherwood, Montana State University, Christopher J. Woolverton, Kent State University.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2014
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of microbiology / I. Edward Alcamo, Jennifer M. Warner
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2010
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành vi sinh đại cương / Phạm Minh Nhựt
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành vi sinh đại cương / Phạm Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập vi sinh đại cương : Bài giảng / Lê thị Vũ Quyên, Phạm Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi sinh đại cương / Nguyễn Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vi sinh đại cương / Phạm Minh Nhựt, Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi sinh đại cương / Phạm Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi sinh đại cương : Giáo trình / Đặng Thị Hoàng Oanh.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2008
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên