TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Thực hành nuôi cấy tế bào (108 tài liệu)

 
Ảnh hưởng các dung dịch nano, hệ thống nuôi cấy lỏng lắc, đèn led đến quá trình nhân nhanh plb cây lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum lindl.) Và bước đầu tìm hiểu sự ra hoa in vitro / Nguyễn Thị Kim Cúc ...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự sinh trưởng, phát triển của Oncidiumkozumit Delight in vitro / Cao Thế Hiển; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tuberosel) in vitro / Lê Ngọc Mỹ; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh sinh khối phôi sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vitro / Phạm Thảo My; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu tìm hiểu sự ra hoa in vitro lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum LINDL) / Trần Hoàng Ngọc; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ảnh hưởng của nano bạc lên quá trình khử trùng mẫu trong vi nhân giống cây hoa african violet (saintpaulia ionanthah. wendl.) / Dương Bảo Trinh; Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Phúc Huy (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ảnh hưởng của salicylic acid và nano chitosan, đồng và bạc đến sự tăng trưởng, tạo cây hoàn chỉnh loài chuối đỏ (musa acuminata red dacca) trên môi trường hai lớp / Phạm Thanh Diệu Minh; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ảnh hưởng của than hoạt tính, dung dịch nano kim loại và giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) trong môi trường 2 lớp / Bùi Hồng Ngọc; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bài giảng Công nghệ sinh học thực vật / Bùi Văn Thế Vinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4-D lên mẫu cây lá Kim Ngân ( Lonicera japonica Thunb ) / Nguyễn Thái Quỳnh Quyên; Bùi Văn Thế Vinh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l. / Phạm Hữu Tuấn; Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 582.13
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật / Lê Văn Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật : Giáo trình / Mai Xuân Lương.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2005
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật nghiên cứu cơ bản và ứng dụng . tập 1 = Plant Biotechnology Basic research and application / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2011
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 1 / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp,  2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 2 / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Nông nghiệp,  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 5 : Sách chuyên khảo / Dương Tấn Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2013
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật = : Biotechnology in plant protection / Phạm Thị Thùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 632.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai và đề xuất giải pháp bảo tồn-phát triển / Nguyễn Hương Tràm; Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 333.9516
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật : dùng cho hệ đại học / Nguyễn Văn Đĩnh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 632.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Phạm Thị Thuỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 632.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống nuôi cấy lớp mỏng tế bào : trong nghiên cứu tái sinh, nhân giống và chuyển gene thực vật / Dương Tấn Nhựt .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2006
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hội nghị khoa học công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa = : Scientific conferences plant biotechnology in breeding and rapid propagation of flower species / Dương Tấn Nhựt (chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2007
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Khảo sát ảnh hưởng Auxin, Cytokinin và nước dừa lên sự hình thành mô sẹo, chồi và tái sinh chồi từ mô sẹo cà chua cherry chocolate / Phạm Minh Tân; Trịnh Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes) trong nghiên cứu nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh lan dendrobium bangkok news in vitro / Nguyễn Hồ Ngọc Bích, Lê Danh Lam, Nguyễn Thị Kim Ngân; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes) trong nghiên cứu nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh lan dendrobium bangkok news in vitro / Nguyễn Hồ Ngọc Bích; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng LED, dung dịch NABO lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cải canh lá đỏ (BRASSICA JUNCEA SUBSP. INTEGRIFOLIA) trong hệ thống thủy canh hồi lưu / Ngô Diễm My, Hoàng Hồng Hoàng Mỹ; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật và các loại dịch chiết đến khả năng nhân nhanh và tăng trưởng chồi lan thạch học tía dendrobium officinale kimura et migo in vitro / Nguyễn Quang Tuấn; Trịnh Thị Lan Anh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của các dung dịch NANO (Đồng, Bạc, Chitosan) và các yếu tố môi trường đến quá trình nhân giống cây Lan Hoàng Thảo Kèn (ĐẺNOBIUM LITUIFLORUM) / Lê Trần Mỹ Linh; Phan Quốc Tâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của chitosan, gibberellin một số muối kim loại và dịch chiết tự nhiên lên sự tăng sinh PLB và tạo chồi lan hồ điệp phalaenopsis Amabilis / Nguyễn Hoàng Cẩm Tú...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của đèn LED lên sự sinh trưởng và phát triển cây chuối già CAVENDISH (Musa spp) trong giai đoạn nhân chồi và cây con IN VITRO hoàn chỉnh / Trịnh Thị Lệ Hường; Đỗ Đăng Giáp (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của Ga3 và một số muối kim loại lên sự tạo chồi, rễ bất định của cây cúc (chrysanthemum morifolium) in vitro / Đỗ Thị Mai Trinh; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Chitosan và phương pháp cấy lên sự tăng trưởng, tạo chồi và cây hoàn chỉnh hoa tử la lan (sinningia speciosa) in vitro / Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Minh Tân; Trịnh Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium Sorbonne / Trương Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Quang Tuấn; Trịnh Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo của in vitro của cây lilum sorbonne / Trương Gia Hưng; Trịnh Thị Lan Anh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình tăng trưởng và tạo chồi của cây bạc hà Á Mentha arvensis L. / Phạm Thụy Ngọc Trân; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát ảnh hưởng của nguồn carbon lên khả năng sinh trưởng, phát triển của lan vũ nữ oncidium kozumit delight in vitro / Phan Hồng Nhung...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát ảnh hưởng của nguồn carbon lên sự sinh trưởng, phát triển của lan vũ nữ oncidium kozumit delight in vitro / Phan Hồng Nhung; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng các dung dịch nano (đồng, bạc, chitosan) salicylic acid và đèn led kết hợp đến lan Dendrobium anosmum Lindl. in vitro / Lê Nữ Thảo Tiên,; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng các phương pháp cấy, nguồn mẫu, mật độ, dung dịch NANO (Đồng, Bạc), và môi trường hai lớp đến sự tăng trưởng tạo cây hoàn chỉnh loài hoa chuông (SINNINGIA SPECIOSA) IN VITRO / Nguyễn Hồng Anh Sang; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các dung dịch NANO( Đồng, Bạc, CHITOSAN), SALICYLIC ACID và đèn LED lên sự tăng trưởng của lan Giả Hạc (DENROBIUM ANOSMUM LINDL) / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các Elicitor, hệ thống LED cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân giống, tạo củ và tích lũy Saponin trong sâm Ngọc Linh (panax vietnamensis ha et grushv .) in vitro / Nguyễn Thị Kim Ngân; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các elicitor, hệ thống led cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân giống, tạo củ và tích lũy saponin trong sâm ngọc linh (Panax vietnamensis ha et grushv) in vitro : báo cáo tổng kết / Nguyễn Thị Kim Ngân...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các elicitor, hệ thống LED cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân giống, tạo củ và tích lũy saponin trong Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) in vitro / Nguyễn Thị Kim Ngân...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các hóa chất khử trùng đến tỉ lệ nhiễm của mẫu giống in vitro, nuôi cấy tạo mô sẹo và cảm ứng ra hoa hoa hồng tỉ muội (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh) / Nguyễn Ngọc Hải; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum lindl) / Nguyễn Thị Kim Cúc; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và nguồn mẫu lên sự phát sinh mô sẹo của mẫu cấy cây bá bệnh(Eurycoma longifolia jack) / Nguyễn Lệ Hoa Tiên;Trần Trọng Tuấn(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật, nồng độ chitosan và các loại dịch chiết liền sự nhân nhanh và tăng trưởng chồi lan thạch hộc tía dendrobium officinale kimura et migo in vitro / Nguyễn Quang Tuấn...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và ánh sáng lên sự sinh trưởng của cây lan dendrobium pensoda in vitro / Phan Hữu Nghĩa; Huỳnh Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và các hợp chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của cây lan hoàng thảo kèn in vitro ( Dendrobium lituiflorum ) / Trần Thanh Thảo; Huỳnh Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của cytokinin kết hợp auxin và một số hợp chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của cây lan dendrobium mesanil in vitro / Đặng Hồng Thanh Thanh; Huỳnh Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led trong nuôi cấy in vitro và các yếu tố trong hệ thống thủy canh in vitro đến quá trình nhân giống lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum lindl.) / Nguyễn Thị Nhung; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và một số yếu tố giá thể lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây chuối đỏ (Musa acuminata Red dacca) in vitro / Phạm Thị Nhả Trân, Lê Duy An; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và một số yếu tố giá thể lên khả năng sự sinh trưởng và phát triển cua cây chuối đỏ (Musa Acuminata Red Dacca In Vitro) / Phạm Thị Nhả Trân; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lỏng lắc, các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, dung dịch NANO và đèn LED đến khả năng sinh và phục hồi mô sẹo Hà Thủ Ô đỏ (POLYONUM MULTIFLORUM THUNB), một loại dược liệu quý / Dương Trịnh Họa Uyên, Lê Thị Nguyên Đan; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, điều kiện nuôi cấy, quang kỳ và ánh sáng đèn LED đến sự tăng trưởng, tạo cây hoàn chỉnh loài Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume.) IN VITRO / Nguyễn Thanh Thuận; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự nhân chồi và tạo cây lan giả hạc châu như in vitro / Nguyễn Thị Lan Hương; Huỳnh Hữu Đức,Võ Thanh Huy (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự sinh trưởng cây lan vũ nữ (Oncidium) / Nguyễn Thị Anh Đào; Huỳnh Hữu Đức ,Võ Thanh Huy (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình nhân giống cây lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) / Đoàn Thanh Tuấn...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình nhân giống cây lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum) / Đoàn Thanh Tuấn; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố và hệ thống led đến quá trình nhân giống, tạo củ in vitro của sâm ngọc linh (panax vietnamensis ha et grushv) / Nguyễn Thị Kim Ngân...[và những người khác];Trịnh Thị Lan Anh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố và thiết kế hệ thống LED đến quá trình sinh trưởng của Lan Giả hạc (Dendrobium anosmum Lindl.) in vitro / Huỳnh Đức Minh...[và những người khác] ;Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố và thiết kế hệ thống led đến quá trình sinh trưởng của lan giả hạc (dendrobium anosmum lindl.) in vitro / Huỳnh Đức Minh; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố, đèn led trong hệ thống thủy canh in vitro đến quá trình nhân giống lan kim tuyến (anoechilus setaceus blume) một loài dược liệu quý hiếm / Hà My Phụng Vỹ; Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố, đèn LED trong hệ thống thủy canh in vitro đến quá trình nhân nhanh cây lan Kim Tuyến (Anoechilus sectacus.), một loài dược liệu quý / Hà My Phụng Vỹ ...[và những người khác]; Trịnh Thị Lan Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố và thiết kế hệ thống led để khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng trưởng của cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus blume) in vitro / Lê Danh Lam...[và những người khác] ;Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt, bảo quản và nảy mầm của hạt nhân tạo đối với cây lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale kimura et migo) / Huỳnh Thị Ngọc Trâm; Nguyễn Cửu Thành Nhân(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng mô hình Biogas kết hợp hồ sinh học thực vật / Nguyễn Trần Ngọc Phương; Lâm Vĩnh Sơn(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 628.35
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng mô hình Biogas kết hợp hồ sinh học thực vật / Nguyễn Trần Ngọc Phương;Lâm Vĩnh Sơn(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu nhân giống IN VITRO cây Địa Lan (Cymbidium sp.) một loài lan quý có giá trị kinh tế cao / Cao Gia Thịnh; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu nhân nhanh chồi lan kim tuyến (anoectochilus setaceus) in vitro phục vụ công tác chuyển gen tạo rễ tóc / Nguyễn Thị Kim Ngân; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu phát sinh cơ quan từ mô sẹo lá cây dầu mè (Jatropha curcas L) / Bùi Văn Thế Vinh; Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Khoa học Tự nhiên,  2010
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) phục vụ công tác nhân giống / Bùi Văn Thế Vinh; Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của axid salicylic và aspirin lên sự tăng tăng trưởng của cây lan gấm ( Anoectochilus Roxburghii) trong điều kiện in vitro / Võ Hồng Lê; Đỗ Đăng Giáp (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Salicylic và Aspirin trong tăng trưởng của cây chuối già lùn (Musa acuminata) trong điều kiện In Vitro / Võ Phùng Thụy Thanh Tuyền; Đỗ Đăng Giáp (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nuôi cấy mô tế bào thực vật : Cơ sở lý luận và ứng dụng / Ngô Xuân Bình (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nuôi cấy mô thực vật / Dương Công Kiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nuôi cấy mô thực vật II / Dương Công Kiên, Lê Lý Thùy Trâm, Hồ Bảo Thùy Quyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nuôi cấy mô thực vật. tập 3- kỹ thuật nhân giống - lai tạo - trồng một số giống lan (orchid) thông dụng và có giá trị kinh tế ở Việt Nam / Dương Công Kiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học = : Production, Preparation and Use of botanical and biological Pesticides / Nguyễn Văn Tuất, Lê Văn Thuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2001
Ký hiệu phân loại: 632.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh học cơ thể (thực vật và động vật) : dùng cho sinh viên / Vũ Như Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 571
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật / Nguyễn Đình Giậu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái / Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái / Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sự phát triển của chồi và rễ / Võ Thị Bạch Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thiết kế hệ thống đèn LED cải tiến và hệ thống thủy canh in vitro trong nhân cây lan Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum), một loài hoa quý hiếm / Nguyễn Thị Nhung...[và những người khác] ; Trịnh Thị Lan Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật : Bài giảng / Bùi Văn Thế Vinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuốc bảo vệ thực vật sinh học / Nguyễn Mạnh Chinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2011
Ký hiệu phân loại: 632.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập công trình khoa học công nghệ tế bào và công nghệ sinh học thực vật 30 năm 1991 - 2021 : bài báo khoa học (1994 - 2011) / Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng.
Thông tin xuất bản: Lâm Đồng : Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng,  2021
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập công trình khoa học công nghệ tế bào và công nghệ sinh học thực vật 30 năm 1991 - 2021 : bài báo khoa học (2012 - 2017) / Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng.
Thông tin xuất bản: Lâm Đồng : Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng,  2021
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập công trình khoa học công nghệ tế bào và công nghệ sinh học thực vật 30 năm 1991 - 2021 : bài báo khoa học (2018 - 2021) / Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng.
Thông tin xuất bản: Lâm Đồng : Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng,  2021
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Hai
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 632.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng quy trình nhân giống cây thủy sinh tiêu thảo lá nhăn (CRYPTOCORYNE WENDTII) trong điều kiện IN VITRO / Trương Phước Thuận; Đỗ Đăng Giáp (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng quy trình nhân giống in - vitro cây chuối sáp nghệ (Musa balbisiana) / Võ Thanh Truyền; Bùi Văn Thế Vinh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây cúc lá nhỏ pico (chrysanthemum sp.) / Huỳnh Thị Anh Đài; Hà Thị Loan (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) / Nguyễn Thị Hồng Dư; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis) / Nguyễn Thị Thanh Hằng; Nguyễn Hoàng Quân (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng quy trình nhân giống Invitro cây cúc lá nhỏ Pico (Chrysanthemun sp.) / Huỳnh Thị Anh Đài; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ