TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành nuôi cấy tế bào


Bài giảng Công nghệ sinh học thực vật / Bùi Văn Thế Vinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sinh học thực vật / Trịnh Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình