TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thiết kế nghiên cứu và thống kê trong sinh học


Applied Statistical Genetics with R [electronic resource] : For Population-based Association Studies / by Andrea S. Foulkes.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biometrics : theory, methods, and applications / edited by Nikolaos V. Boulgouris, Konstantinos N. Plataniotis, Evangelia Micheli-Tzanakou.
Thông tin xuất bản: Piscataway, NJ : Hoboken, N.J. : IEEE Press ; Wiley,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biostatistics a computing approach / Stewart Anderson
Thông tin xuất bản: Hoboken : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biostatistics for dummies / by John C. Pezzullo, PhD.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand,  2013
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học : Nhập môn dịch tễ học và thống kê sinh học ứng dụng / Lê Vũ Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  1997
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite Sampling [electronic resource] : A Novel Method to Accomplish Observational Economy in Environmental Studies / by Ganapati P. Patil, Sharad D. Gore, Charles Taillie.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Encyclopedia of Biometrics [electronic resource] / edited by Stan Z. Li, Anil K. Jain.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Encyclopedia of Biometrics [electronic resource] / edited by Stan Z. Li, Anil K. Jain.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetic Data Analysis for Plant and Animal Breeding [electronic resource] / by Fikret Isik, James Holland, Christian Maltecca.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of Vascular Biometrics [electronic resource] / edited by Andreas Uhl, Christoph Busch, Sébastien Marcel, Raymond Veldhuis.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kernel Ridge Regression in Clinical Research [electronic resource] / by Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding [electronic resource] / by J. Jesus Céron-Rojas, José Crossa.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học / Nguyễn Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles and Practice of Clinical Trials [electronic resource] / edited by Steven Piantadosi, Curtis L. Meinert.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Regression Analysis in Medical Research [electronic resource] : for Starters and 2nd Levelers / by Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Regression Analysis in Medical Research [electronic resource] : for Starters and 2nd Levelers / by Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Simultaneous Statistical Inference [electronic resource] : With Applications in the Life Sciences / by Thorsten Dickhaus.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thống kê : toán - Thống kê sinh vật / Nguyễn Ngọc Kiểng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Nông Lâm TP. HCM ,  2003
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên