TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Hóa dược 2 (54 tài liệu)

 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ / Phan Đình Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa- Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Calibration in the pharmaceutical laboratory / Tony Kowalski, editor.
Thông tin xuất bản: Denver, Colo. : Interpharm Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Careers with the pharmaceutical industry / edited by Peter D. Stonier.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New Jersey : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.190023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chromatographic analysis of pharmaceuticals / edited by John A. Adamovics.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  1997
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cleaning validation manual : a comprehensive guide for the pharmaceutical and biotechnology industries / Syed Imtiaz Haider, Erfan Syed Asif.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / Anatoly T.Soldatenkov, Nadezhda M . Kolyadina, Ivan V. Shendri ; Lê Tuấn Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Colloid Science in Pharmaceutical Nanotechnology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Compatibility of pharmaceutical products and contact materials : safety considerations associated with extractables and leachables / Dennis Jenke.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.190289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Developing Solid Oral Dosage Forms : Pharmaceutical Theory & Practice / Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff G Z Zhang (editors).
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier Science,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dielectric analysis of pharmaceutical systems / Duncan Q. M. Craig.
Thông tin xuất bản: London ; Bristol, PA : Taylor & Francis,  1995
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Good manufacturing practices for pharmaceuticals : a plan for total quality control from manufacturer to consumer / Sidney H. Willig.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.190685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of isolation and characterization of impurities in pharmaceuticals / edited by Satinder Ahuja, Karen Mills Alsante.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical analysis / edited by Lena Ohannesian, Anthony J. Streeter.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC. Volume 6 / Edited by Satinder Ahuja, Michael W. Dong.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical biotechnology / edited by Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical excipients / edited by Raymond C. Rowe, Paul J. Sheskey, Siân C. Owen.
Thông tin xuất bản: London ; Greyslake, IL : Washington, DC : Pharmaceutical Press ; American Pharmacists Association,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical excipients.
Thông tin xuất bản: London ; Chicago : Washington, DC : Pharmaceutical Press ; American Pharmacists Association,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of stability testing in pharmaceutical development : regulations, methodologies, and best practices / Kim Huynh-Ba, editor.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 1 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Lê Minh Trí (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 2 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trương Phương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa hữu cơ và hóa dược 3 / Dương Thị Minh Đào, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Phạm Hoàng Duy Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
HPLC for pharmaceutical scientists / edited by Yuri Kazakevich, Rosario LoBrutto.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Innovation in pharmaceutical biotechnology : comparing national innovation systems at the sectoral level / Organisation for Economic Co-operation and Development.
Thông tin xuất bản: Paris : OECD,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những vấn đề hóa dược ứng dụng / Mai Tuyên, Mai Ngọc Chúc, Ngô Đại Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson ; with a contribution by RuAngelie Edrada-Ebel.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone Elsevier ,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical and medical applications of near-infrared spectroscopy / Emil W. Ciurczak, James K. Drennen, III.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical and medical device validation by experimental design / edited by Lynn D. Torbeck.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical Applications of Raman Spectroscopy / Slobodan Sasic.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical biotechnology : concepts and applications / -
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical Formulation Design : Recent Practices
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical manufacturing handbook : production and processes / edited by Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Pharmaceutical process scale-up / edited by Michael Levin.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical technology : controlled drug release. volume 2 / James I. Wells, Michael H. Rubinstein ( Editors ).
Thông tin xuất bản: New York : Ellis Horwood,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Preparative chromatography : of fine chemicals and pharmaceutical agents / Henner Schmidt-Traub
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles and practice of pharmaceutical medicine / edited by Lionel D. Edwards ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles and practice of pharmaceutical medicine / edited by Lionel D. Edwards ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Process chemistry in the pharmaceutical industry, volume 2 : challenges in an ever changing climate / edited by Kumar Gadamasetti, Tamim Braish.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quality by design for biopharmaceuticals : principles and case studies / edited by Anurag S. Rathore, Rohin Mhatre.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Raman and SERS Investigations of Pharmaceuticals [electronic resource] / by Monica Baia, Simion Astilean, Traian Iliescu.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines / Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Targeting enzymes for pharmaceutical development : methods and protocols / edited by Nikolaos E. Labrou.
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Validating corporate computer systems : good IT practice for pharmaceutical manufacturers / editor, Guy Wingate.
Thông tin xuất bản: Englewood, Colo. : Interpharm Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.190285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Validating pharmaceutical systems : good computer practice in life science manufacturing / edited by John Andrews.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Storrington, West Sussex, Eng, : Taylor & Francis ; Sue Horwoord Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1900285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng