TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hoá lý dược


Advances in Chemical Physics, Fractals, Diffusion and Relaxation in Disordered Complex Systems. Vol. 133- Fractals, diffusion, and relaxation in disordered complex systems / edited by Stuart A. Rice, William T. Coffey, Yuri P. Kalmykov.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Chemical Physics. Vol. 136 / Stuart A. Rice.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2008
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Chemical Physics. Volume 126 / edited by I. Prigogine, Stuart A. Rice
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2003
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Chemical Physics. Volume 129 / Stuart A. Rice
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2004
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Chemical Physics. Volume 132 / edited by R. Stephen Berry, Joshua Jortner
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2004
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Chemical Physics. Volume 133- Fractals, Diffusion and Relaxation in Disordered Complex Systems / edited by Yuri P. Kalmykov, William T Coffey
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý dược / Trần Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý dược : sách đào tạo dược sĩ Đại học / Đỗ Minh Quang (chủ biên), Mai Long, Phạm Văn Nguyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Phạm Ngọc Bùng,... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực tập hóa lý dược / Trần Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình