TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hóa sinh lâm sàng


Basic concepts in biochemistry : a students survival guide / Hiram F. Gilbert.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, Health Professions Division,  2000
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic concepts in biochemistry : a students survival guide / Hiram F. Gilbert.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biochemistry and molecular biology compendium / Roger L. Lundblad.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group,  2007
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biochemistry demystified / Sharon Walker, David McMahon.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cardiac Adaptations [electronic resource] : Molecular Mechanisms / edited by Bohuslav Ostadal, Naranjan S. Dhalla.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cardiac Remodeling [electronic resource] : Molecular Mechanisms / edited by Bodh I. Jugdutt, Naranjan S. Dhalla.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cliffs biochemistry i quick review / Frank Schmidt.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : IDG Books Worldwide, Inc.,  2000
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Color atlas of biochemistry / Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm ; 215 color plates by Jürgen Wirth ; [translator, Michael Robertson]
Thông tin xuất bản: Stuttgart ; New York : Thieme,  2005
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of medical biochemistry : with clinical cases. / N.V. Bhagavan, Chung-Eun Ha.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : Elsevier Academic Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Harper's illustrated biochemistry / Robert K. Murray [and others].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Harper's illustrated biochemistry [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2015
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Helicases : methods and protocols / edited by Mohamed M. Abdelhaleem.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Humana Press,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh / Tạ Thành Văn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh học / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư phạm,  2005
Ký hiệu phân loại: 574.192
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa sinh lâm sàng / Đỗ Đình Hồ (chủ biên)...[cùng một số người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo đại học y / Tạ Thành Văn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2013
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo Đại học Y / Tạ Thành Văn (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh lâm sàng : Tài liệu dùng trong các trường trung học Y tế / Bộ Y Tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2005
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh y học / Lê Xuân Trường,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh y học : giáo trình đào tạo sau đại học / Tạ Thành Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2021
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa sinh y học : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học / Đỗ Đình Hồ, Phạm Thị Mai, Lê Xuân Trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrative Medical Biochemistry [electronic resource] : Examination and Board Review / Michael W. King.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry / Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health,  2011
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical biochemistry at a glance.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken : Wiley-Blackwell,  2012.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical Biochemistry Flash Cards : With Student Consult / Marek H. Dominiczak
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2012
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nano/Micro Science and Technology in Biorheology [electronic resource] : Principles, Methods, and Applications / edited by Rio Kita, Toshiaki Dobashi.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Những vấn đề hóa sinh học hiện đại : T.1 / Nguyễn Hữu Chấn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 574.192
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng / Lê Xuân Trường (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản:  2013
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pain-free biochemistry : an essential guide for the health sciences / Paul C. Engel
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley-Blackwell ,  2009
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of biochemistry / H. Robert Horton ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Neurochemistry [electronic resource] : Fundamentals and Applications / edited by Bijo Mathew, Della Grace Thomas Parambi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sex Hormones and Immunity to Infection elektronisk ressurs / edited by Sabra L. Klein, Craig Roberts
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg ,  2010
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taurine 12 [electronic resource] : A Conditionally Essential Amino Acid / edited by Stephen W. Schaffer, Abdeslem El Idrissi, Shigeru Murakami.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The chemical reactions of life : from metabolism to photosynthesis / edited by Kara Rogers.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services,  2011.
Ký hiệu phân loại: 612.015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng