TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chuyên đề an toàn phòng thí nghiệm


Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm = Laboratory Biosafety Manual / Phạm Văn Hậu (dịch)...[ và những người khác]
Thông tin xuất bản: Geneva : Tổ chức y tế thế giới ,  2004
Ký hiệu phân loại: 570.289
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên