TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hóa vô cơ và Hóa lý


STRUCTURAL INORGANIC CHEMISTRY / A. F. Wells.
Thông tin xuất bản: Oxford : Clarendon Press,  1975
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chemical Reactions in Inorganic Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Inorganic chemistry.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Thực hành hóa vô cơ / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình