TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành kỹ năng Phòng thí nghiệm


Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học / Trần Kim Tiến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2007
Ký hiệu phân loại: 542.10289
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học / Trần Kim Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 542.10289
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : tài liệu đào tạo đại học và sau đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu, Lê Đình Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng