TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành hóa vô cơ và hóa lý


Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ / Phan Đình Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa- Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / Anatoly T.Soldatenkov, Nadezhda M . Kolyadina, Ivan V. Shendri ; Lê Tuấn Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Hóa lý : dùng cho sinh viên ngành môi trường / Trần Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình hóa lý in / Nguyễn Thành Phương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Hóa vô cơ B / Hồ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình thực hành hóa vô cơ / Lê Thị Hải, Hồ Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 1 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Lê Minh Trí (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 2 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trương Phương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa hữu cơ và hóa dược 3 / Dương Thị Minh Đào, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Phạm Hoàng Duy Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa keo : Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt / Mai Hữu Khiêm.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 541.345
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý : bài tập / Mai Hữu Khiêm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : bài tập / Mai Hữu Khiêm...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 1, Nhiệt động học / Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 2 / Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 3, Động hóa học và xúc tác / Trần Văn Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 4, Điện hóa học / Nguyễn Văn Tuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý dược / Trần Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý dược : sách đào tạo dược sĩ Đại học / Đỗ Minh Quang (chủ biên), Mai Long, Phạm Văn Nguyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Phạm Ngọc Bùng,... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa lý. T.2- Động hóa học và xúc tác / Trần Khắc Chương, Mai Hữu Khiêm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý. T.3- Điện hóa học / Mai Hữu Khiêm, Dương Thành Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 1 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 3 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : hóa học các nguyên tố. Tập 4 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Những vấn đề hóa dược ứng dụng / Mai Tuyên, Mai Ngọc Chúc, Ngô Đại Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / .
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / Trần Thanh Mai, Khổng Lê Trường Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1 / Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập hóa lý / Nguyễn Thị Phương Thoa
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập hóa lý : giáo trình / Vũ Ngọc Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập hóa lý dược / Trần Thanh Mai.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình