TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2


Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics / edited by Reinhard H.H. Neubert, Hans-Hermann Rüttinger.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cell culture models of biological barriers : in vitro test systems for drug absorption and delivery / edited by Claus-Michael Lehr.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chromatographic analysis of pharmaceuticals / edited by John A. Adamovics.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  1997
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dielectric analysis of pharmaceutical systems / Duncan Q. M. Craig.
Thông tin xuất bản: London ; Bristol, PA : Taylor & Francis,  1995
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Hóa phân tích: : Dành cho sinh viên ngành môi trường / Đặng Thị Vĩnh Hòa.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình kiểm nghiệm thuốc : Dùng trong các trường THCN / Lê Thị Hải Yến (chủ biên), Nguyễn Ninh Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực tập hóa phân tích / Trần Ngọc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of LC-MS bioanalysis : best practices, experimental protocols, and regulations / edited by Wenkui Li, Ph.D., Novartis Institutes for BioMedical Research, Jie Zhang, Ph.D., Novartis Institutes for BioMedical Research, Francis L.S. Tse, Ph.D., Novartis Institutes for BioMedical Research.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of LC-MS bioanalysis : best practices, experimental protocols, and regulations / edited by Wenkui Li, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA, Jie Zhang, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA, Francis L.S. TSE, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical analysis / edited by Lena Ohannesian, Anthony J. Streeter.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC. Volume 6 / Edited by Satinder Ahuja, Michael W. Dong.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
High-throughput screening assays in toxicology / editors, Hao Zhu, Department of Chemistry, Rutgers Center for Computational and Integrative Biology, Rutgers University, Camden, NJ, USA, Menghang Xia, National Center for Advancing Translational Sciences, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa phân tích . Phần 2- Các phản ứng ion trong dung dịch nước / Nguyễn Tinh Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích . Phần 3- Các phương pháp định lượng hóa học / Nguyễn Tinh Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2006
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích . tập 1 / Võ Thị Bạch Huệ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2017
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích / Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng, Thái Văn Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa phân tích / Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa phân tích / Võ Hồng Thi
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa phân tích : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Võ Thị Bạch Huệ (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học / Phan An, Nguyễn Thị Hồng Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích lý thuyết và thực hành : Sách đào tạo dược sĩ trung cấp và dược sĩ cao đẳng / Lê Thành Phước (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
HPLC for pharmaceutical scientists / edited by Yuri Kazakevich, Rosario LoBrutto.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng / Võ Hồng Thi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm nghiệm thuốc / Trần Tích (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Đặng Văn Hòa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Đặng Văn Hòa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson ; with a contribution by RuAngelie Edrada-Ebel.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone Elsevier ,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Preparative chromatography : of fine chemicals and pharmaceutical agents / Henner Schmidt-Traub
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines / Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistical design and analysis of stability studies / Shein-Chung Chow.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành hóa phân tích / Võ Hồng Thi, ...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích / Võ Hồng Thi, Thái Văn Nam, Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích / Võ Hồng Thi, Thái Văn Nam, Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / .
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / Trần Thanh Mai, Khổng Lê Trường Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1 / Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích. tập 1 / Trần Thị Vân Anh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình