TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Bóng chuyền 2

Mô tả chi tiết: Volleyball 2
Bóng chuyền / Iu.N.Klesep,Airianx A.G; Đinh Lẫm...[và những người khác dịch]; Phan Hồng Minh, Nguyễn Quang Hưng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  1997
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Bóng chuyền : tôi yêu thể thao / Dương Tuyết, Cát Lợi; Thế Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Championship volleyball, by the experts / edited by Bob Bertucci.
Thông tin xuất bản: West Point, N.Y. : Leisure Press,  c1982.
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching volleyball for dummies / National Alliance for Youth Sports with Greg Bach.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching volleyball successfully : the USVBA Coaching Accreditation Program and American Coaching Effectiveness Program leader level volleyball book / William J. Neville.
Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : Human Kinetics,  c1990.
Ký hiệu phân loại: 796.32507
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching volleyball technical and tactical skills / Cecile Reynaud in cooperation with American Sport Education Program.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo dục thể chất : Điền kinh & bóng chuyền / Tổ Bộ môn GDTC.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 613.7088378198
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục thể chất bóng chuyền / Trung tâm Giáo dục thể chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình bóng chuyền / Đinh Văn Lẫm (chủ biên), Phạm Thế Vượng, Đàm Chính Thống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2006
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình bóng chuyền : sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng Sư phạm Thể dục Thể thao / Đặng Hùng Mạnh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục Thể thao,  2006
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Luật bóng chuyền hơi / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học bóng chuyền / Trường đại học TDTT Bắc Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
The volleyball coaching bible / Don Shondell, Cecile Reynaud, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thinking volleyball / Mike Hebert.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Volleyball / Darlene A. Kluka, Peter J. Dunn.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Volleyball : steps to success / Bonnie Kenny, Cindy Gregory.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Winning volleyball for girls / Deborah W. Crisfield, John Monteleone ; foreword by Maria Nolan.
Thông tin xuất bản: New York : Chelsea House Publishers,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 796.325082
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa