TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Vovinam 1

Mô tả chi tiết: Vovinam 1
Giáo dục thể chất 3 Vovinam / Trung tâm Giáo dục Thể chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 796.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục thể chất Vovinam / Trung tâm Giáo dục Thể chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 796.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật Vovinam Việt Võ Đạo. Tập 1 / Lê Quốc Ân (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2008
Ký hiệu phân loại: 796.8
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kỹ thuật Vovinam Việt Võ Đạo. Tập 2 / Lê Quốc Ân (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2011
Ký hiệu phân loại: 796.8
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa