TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Bóng đá 3


2018 - Dấu ấn lịch sử Bóng đá Việt Nam / Nguyễn Á.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tấn,  2019
Ký hiệu phân loại: 796.33409597
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Bảng đèn điện tử dùng cho sân bóng đá / Võ Kim Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bảng quang báo dùng cho sân bóng đá / Lê Kim Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bóng đá : kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện / Ma Tuyết Điền ;Đặng Bình (Dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.334
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình bóng đá : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao / Trần Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2007
Ký hiệu phân loại: 796.334
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Kỹ thuật và phương pháp giảng dạy bóng đá / Mạnh Dương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2005
Ký hiệu phân loại: 796.334
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa