TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Quản trị học


945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc / Tài Thành,Vũ Thanh ( Sưu tầm và hệ thống hóa ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A Management System Exempt from Power [electronic resource] : Learning to Manage with Consideration for Others / by C. Bourion.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Achieving Excellence in Stakeholder Management [electronic resource] / edited by Joachim Scharioth, Margit Huber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adoptive Management Innovation [electronic resource] / by Haifen Lin.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
AN INTRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCE : QUANTITATIVE APPROACHES TO DECISION MAKING / David R. Anderson, University of Cincinnati [and 4 others].
Thông tin xuất bản: Australia : SOUTH WESTERN, CENGAGE Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Art and Business [electronic resource] : Perspectives on Art-based Management / by Stefania Masè.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
At the Forefront, Looking Ahead : Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management
Thông tin xuất bản: Oslo : Scandinavian University Press (Universitetsforlaget),  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond Diversity and Intercultural Management [electronic resource] / by C. Robinson-Easley.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond Management [electronic resource] : Taking Charge at Work / by M. Addleson.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Building the Innovative Organization [electronic resource] : Management Systems that encourage Innovation / by J. Christiansen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Built on Value [electronic resource] : The Huawei Philosophy of Finance Management / by Weiwei Huang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2019
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Business Administration Education [electronic resource] : Changes in Management and Leadership Strategies / by Satinder Dhiman ; edited by J. Marques, S. Holt.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Business Management : Real-World Applications and Connections, Student Text / Leslie W Ruel, Lloyd L Byars.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Companies,inc. ,  2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business Partner Management [electronic resource] : Successfully Managing External and Internal Business Relationships / by Klaus Krause, Tobias Schnitzler.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cẩm nang quản lý và điều hành doanh nghiệp / Ngọc Quang, Diệp Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Casebook of Chinese Business Management [electronic resource] / edited by Mingyue Fan, Limin Wang, Dragana Ostic.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Change Management [electronic resource] : Fundamentals and Success Factors / by Thomas Lauer.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Bá Hòa; Nguyễn Đình Thái(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Competitive Innovation Management [electronic resource] : Techniques to Improve Innovation Performance / by J. Christiansen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Competitive Knowledge Management [electronic resource] / by N. Bahra.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Contemporary Wine Marketing and Supply Chain Management [electronic resource] : A Global Perspective / by Daniel J. Flint, Susan L. Golicic, Paola Signori.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan US : Imprint: Palgrave Macmillan,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Critical Management Studies in the South African context
Thông tin xuất bản: Durbanville AOSIS  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cultural impact on management styles of Vietnamese and Japnese / Nguyen Truong Ngoc Hai; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cultural Translation of Management Philosophy in Asian Companies [electronic resource] : Its Emergence, Transmission, and Diffusion in the Global Era / edited by Izumi Mitsui.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Customer Relationship Management [electronic resource] : Electronic Customer Care in the New Economy / by Andreas Muther.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Customising Stakeholder Management Strategies [electronic resource] : Concepts for Long-term Business Success / edited by Margit Huber, Martina Pallas.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development in Coastal Zones and Disaster Management [electronic resource] / edited by Amita Singh, R. Lalitha S. Fernando, Nivedita P. Haran.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Developments in Strategic and Public Management [electronic resource] : Studies in the US and Europe / by Paul Joyce, Marc Holzer ; edited by J. Bryson.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Disaster Management for 2030 Agenda of the SDG [electronic resource] / edited by V. K. Malhotra, R. Lalitha S. Fernando, Nivedita P. Haran.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dr Kazuo Inamori's Management Praxis and Philosophy [electronic resource] : A Response to the Profit-Maximisation Paradigm / by Kimio Kase, Eugene Choi, Ikujiro Nonaka.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eastern and Cross Cultural Management [electronic resource] / by N. K. Singh.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Economic Microfoundations of Strategic Management [electronic resource] : The Property Rights Perspective / by Kirsten Foss, Nicolai J. Foss.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Economics and Management of Networks [electronic resource] : Franchising, Strategic Alliances, and Cooperatives / edited by Gerard Cliquet ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag Heidelberg,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective People Management in Africa [electronic resource] / edited by A. Newenham-Kahindi, K. Kamoche, A. Chizema.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engaged Knowledge Management [electronic resource] : Engagement with New Realities / by K. Desouza, Y. Awazu.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engineering management : meeting the global challenges / C. M. Chang.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida ; London, [England] ; New York : CRC Press,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise Programme Management [electronic resource] : Delivering Value / by D. Williams, T. Parr.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Enterprise Resource Planning [electronic resource] : Implementation and Management Accounting Change in a Transitional Country / by Ahmed O. Kholeif, Magdy G. Abdel-Kader, Michael J. Sherer.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essays on Sustainability and Management [electronic resource] : Emerging Perspectives / edited by Runa Sarkar, Annapurna Shaw.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essentials of contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Rice University.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exploring Knowledge-Intensive Business Services [electronic resource] : Knowledge Management Strategies / edited by Eleonora Di Maria, Roberto Grandinetti, Barbara Di Bernardo.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fast Cultural Change [electronic resource] : The Role and Influence of Middle Management / by M. Nieswandt.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fifty key figures in management / Morgen Witzel.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Football Management [electronic resource] / by S. Bridgewater.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
From Stress to Wellbeing Volume 2 [electronic resource] : Stress Management and Enhancing Wellbeing / edited by C. Cooper.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Future Skills in Education [electronic resource] : Knowledge Management, AI and Sustainability as Key Factors in Competence-Oriented Education / by Nina Golowko.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giải pháp quản lý của bạn / Võ Sáng Nghiệp
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình khoa học quản lý. T.1 / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills / Ngô Kim Thanh ,Nguyễn Thị Hoài Dung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Quản trị học / Đồng Thị Vân Hồng.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Quản trị học / Phan Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản trị học / Trần Dục Thức (chủ biên)....[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global Enterprise Management, Volume I [electronic resource] : New Perspectives on Challenges and Future Developments / edited by A. Camillo.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Governance and Management of Sustainable Innovation [electronic resource] : Learning from Experience to Shape the Future / edited by Mattia Martini, Rick Hölsgens, Rafael Popper.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Guide to management ideas and gurus [electronic resource] / Tim Hindle.
Thông tin xuất bản: London : Profile,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of Top Management Teams [electronic resource] / edited by F. Bournois, J. Duval-Hamel, S. Roussillon, J. Scaringella.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
HBR's 10 must reads : the definitive management ideas of the year from Harvard Business Review 2018 / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản: Boston,Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HBR's 10 must reads 2015 : the definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HBR's 10 must reads 2016 : the definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HBR's 10 must reads 2017 : the definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HBR's 10 must reads 2019 : the definitive management ideas of the year from Harvard Business Review 2019 / Harvard Business Review.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Head and Heart Management [electronic resource] : Managing Attitudes, Beliefs, Behaviours and Emotions at Work / by A. Furnham.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Heuristic Approaches for Telecommunications Network Management, Planning and Expansion [electronic resource] : A Special Issue of the Journal of Heuristics / edited by Robert Doverspike, Iraj Saniee.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Human Investment Management [electronic resource] : Raise the Level by Capitalising Human / by Prabhakaran Paleri.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Humanistic Management in Practice [electronic resource] / edited by Ernst von Kimakowitz, Michael Pirson, Heiko Spitzeck, Claus Dierksmeier, Wolfgang Amann.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hybrid Factories in Latin America [electronic resource] : Japanese Management Transferred / by Katsuo Yamazaki, Tetsuo Abo, JuhnWooseok Juhn ; edited by J. Wooseok.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Impacts of Customer Relationship Management on Development of Corporations [electronic resource] / by Martin A. Moser.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Incorporating Sustainability in Management Education [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach / edited by Kenneth Amaeshi, Judy N. Muthuri, Chris Ogbechie.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Information security management handbook / Harold F. Tipton, Micki Krause.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Auerbach Publications,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Innovation in Sustainable Management and Entrepreneurship [electronic resource] : 2019 International Symposium in Management (SIM2019) / edited by Gabriela Prostean, Juan José Lavios Villahoz, Laura Brancu, Gyula Bakacsi.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Innovative Management and Firm Performance [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach / edited by Maja Levi Jakšić, Slađana Barjaktarović Rakočević, Milan Martić.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inside Intranets and Extranets [electronic resource] : Knowledge Management and the Struggle for Power / by J. Callaghan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inside Management [electronic resource] : Studying Organizational Practices / by David Vickers.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Pivot,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inspire to Innovate [electronic resource] : Management and Innovation in Asia / by Arnoud De Meyer, Sam Garg.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Integrity in Organizations [electronic resource] : Building the Foundations for Humanistic Management / edited by W. Amann, A. Stachowicz-Stanusch.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intercultural Transfer of Management Practices of German MNC to Brazil [electronic resource] : The Interplay of Translation and Recontextualization / by Madeleine Bausch.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International and Cross-Cultural Management Studies [electronic resource] : A Postcolonial Reading / by G. Jack, R. Westwood.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International Dimensions of Sustainable Management [electronic resource] : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR / edited by René Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Samuel O. Idowu, Anika Stürenberg Herrera.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inter-organizational Cooperation with SAP Solutions [electronic resource] : Design and Management of Supply Networks / by Peter Buxmann, Wolfgang König.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to management / RMIT University.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2012
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to management science with spreadsheets / William J. Stevenson, Ceyhun Ozgur.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Japanese Management [electronic resource] : The Search for a New Balance between Continuity and Change / edited by R. Haak, M. Pudelko.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Khoa học quản lý : giáo trình. T.2 / Đoàn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Thu Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn = : Play to win / Cao Kiến Hoa; Giáp Văn Hoàng (dịch); Trịnh Tùng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh tế quản lý : Giáo trình / Vũ Kim Dũng chủ biên, Cao Thúy Xiêm chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Knowledge Management [electronic resource] : Best Practices in Europe / by Professor Dr.-Ing. Kai Mertins, Dipl.-Sozw. Peter Heisig, Dipl.-Psych. Jens Vorbeck.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Knowledge Management [electronic resource] : Concepts and Best Practices / edited by Kai Mertins, Peter Heisig, Jens Vorbeck.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Knowledge Management Systems [electronic resource] : Information and Communication Technologies for Knowledge Management / by Ronald Maier.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kỷ nguyên mới của quản trị = New Era of management / Richard L. Daft; Nguyễn Hùng Phong (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lean Project Management - How to Apply Lean Thinking to Project Management [electronic resource] / by Rainer Erne.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Luxury Sales Force Management [electronic resource] : Strategies for Winning Over Your Brand Ambassadors / by M. Merk.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management & organisational behaviour / Laurie J. Mullins.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management / Danny Samson, Timothy Donnet, Richard L. Daft.
Thông tin xuất bản: Australia : Cengage ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management / Stephen P Robbins...[el al].
Thông tin xuất bản: Australia : Pearson Education Australia,  2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Joseph J. Martocchio, Lori K. Long.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Pearson Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : a practical introduction / Angelo Kinicki and Brian K. Williams.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : a practical introduction / Angelo Kinicki, Brian K. Williams.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : a real world approach / Andrew Ghillyer.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : annual editions / Fred H.Maidment (editor)
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : concepts & practices / Tim Hannagan.
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times/Prentice Hal,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : people, performance, change / Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin, Robert L. Cardy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management : the basics / Morgen Witzel.
Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Routledge,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management and Myths [electronic resource] : Challenging business fads, fallacies and fashions / by A. Furnham.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management and Organisational Behaviour / Laurie J. Mullins,Gill Christy.
Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited,  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management and organization : a critical text / Stephen Linstead, Liz Fulop, Simon Lilley ; with contributions from Bobby Banerjee ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management by Eidetic Intuition [electronic resource] : A Dynamic Management Theory Predicated on the "Philosophy of Empathy" / by Ikujiro Nonaka, Ichiro Yamaguchi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Communication [electronic resource] : Communicative Ethics and Action / by Thomas Klikauer.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Consultancy [electronic resource] : What Next? / by F. Czerniawska.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Development Through Cultural Diversity
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  1998
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Education [electronic resource] : Fragments of an Emancipatory Theory / by Thomas Klikauer.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Education in the Network Economy [electronic resource] : Its Context, Content, and Organization / by Peter J. van Baalen, Lars T. Moratis.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Models of Digital Transformation [electronic resource] : Analysis and Definition of Success Factors for the Development of a Management Framework / by Katja Wenzel.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Mumbo-Jumbo [electronic resource] : A Skeptics' Dictionary / by A. Furnham.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management of Science-Intensive Organizations [electronic resource] : Catalyzing Urban Resilience / by Ellie Okada.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management of Shari'ah Compliant Businesses [electronic resource] : Case Studies on Creation of Sustainable Value / edited by Ezlika M. Ghazali, Dilip S. Mutum, Mamunur Rashid, Jashim U. Ahmed.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management science, operations research and project management : Modelling, evaluation, scheduling, Monitoring / San Cristóbal Mateo, José Ramón.
Thông tin xuất bản: USA : Gower,  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management Theory in Action [electronic resource] : Real-World Lessons for Walking the Talk / by Eric H. Kessler.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management tips : from harvard business review / Harvard Business Review.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản trị kinh doanh = The portable MBA in management second edition / Allan R.Cohen; Hoàng Hà, Mai Hiên,Nhật An (dịch); Trịnh Đức Vinh (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý chất lượng / Stephen George; Đoàn Thị Thu Hoài (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Models and Methods for Management Science [electronic resource] / edited by Hao Zhang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern Industrial Services : A Cookbook for Design, Delivery, and Management
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2022
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Moment of Truth [electronic resource] : Redefining the CEO's Brand Management Agenda / by A. Bauer, B. Bloching, K. Howaldt, A. Mitchell.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multi-rational Management [electronic resource] : Mastering Conflicting Demands in a Pluralistic Environment / edited by K. Schedler, J. Rüegg-Stürm.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Corporate Governance [electronic resource] : Successful Board Management Tools / by Martin Hilb.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Horizons in Management, Leadership and Sustainability [electronic resource] : Innovative Case Studies and Solutions for Emerging Economies / edited by Satinder Dhiman, Ramanie Samaratunge.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Loss Prevention [electronic resource] : Redefining Shrinkage Management / by A. Beck, C. Peacock.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghề quản lý = Managing / Henry Mintzberg; Kim Ngọc, Thanh Tâm (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp / Hồng Phương (tuyển chọn và hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ quản lý và những qui định pháp luật dành cho giám đốc và doanh nhân / Nguyễn Hải Sản, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhập môn quản trị học / Đặng Văn Minh, Bùi Văn Bảy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những câu chuyện quản lý thời hiện đại / Võ Đắc Khôi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nuanced Account Management [electronic resource] : Driving Excellence in B2B Sales / by Bala Shankar.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Occupy management! : inspirations and ideas for self-organization and self-management / Monika Kostera.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon : Routledge,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational Stress Management [electronic resource] : A Strategic Approach / by A. Weinberg, V. Sutherland, C. Cooper.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Paradigm shift in management philosophy : future challenges in global organizations / Bharat S. Thakkar,(editor)
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Performance Management [electronic resource] : Multidisciplinary Perspectives / edited by R. Thorpe, J. Holloway.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương thức Apple 12 bài học quản lý từ công ty sáng tạo nhất thế giới / Hùng Tâm Thái dịch, Lê Thanh Lộc hiệu đính, Jeffrey L Cruikshank.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP Project Management Professional Study Guide / Phillips Joseph.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practices for Network Management [electronic resource] : In Search of Collaborative Advantage / edited by Jukka Vesalainen, Katri Valkokari, Magnus Hellström.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of Chinese Management [electronic resource] / by Haibo Hu.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of Management [electronic resource] : Efficiency and Effectiveness in the Private and Public Sector / by Peter Eichhorn, Ian Towers.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proceedings of the 2nd Padang International Conference on Educational Management and Administration 2021 (PICEMA 2021) [electronic resource] / edited by Sulastri Sulastri, Havid Ardi, Zadrian Ardi, Mohd Izham Bin HJ Mohd Hamzah.
Thông tin xuất bản: Paris : Atlantis Press SARL : Imprint: Atlantis Press,  2023.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Process Management [electronic resource] : A Guide for the Design of Business Processes / edited by Jörg Becker, Martin Kugeler, Michael Rosemann.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Product Lifecycle Management [electronic resource] / by Anselmi Immonen, Antti Saaksvuori.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Product Lifecycle Management [electronic resource] / by Antti Saaksvuori, Anselmi Immonen.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Project Manager's Spotlight on Change Management / Claudia M. Baca.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Jossey Bass,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý doanh nghiệp / Đỗ Văn Phức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý đổi mới công nghệ : Giáo trình / Nguyễn Văn Phúc chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nghiệp = Karmic Management: What Goes Around Comes Around in Your Business and Your Life / Geshe Michael Roach, Michael Gordon, Christie McNally; Hoàng Tùng, Thủy Hương [dịch]
Thông tin xuất bản: H : Phương đông,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh / Trần Anh Khoa ; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị học / Lê Thế Giới chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Nguyễn Đình Chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Nguyễn Hải Sản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Phạm Thế Tri.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : bài tập và nghiên cứu tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học : giáo trình / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyên
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : Giáo trình / Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.071
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : tóm tắt lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đăng Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học = management / Phạm Xuân Lan, Phan Minh Châu, Trang Thành Lập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học đại cương / Nguyễn Quang Chương (chủ biên), Lê Thu Thủy, Bùi Thanh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học nhập môn : Các nhà kinh doanh cần biết / Phạm Đình Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Hân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học trong xu thế hội nhập : những vấn đề cốt yếu của quản lý-essential of management / Lưu Đan Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rating Management's Effectiveness [electronic resource] : With Case Studies in Telecommunications / by D. Chorafas.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Reframing Economic Ethics [electronic resource] : The Philosophical Foundations of Humanistic Management / by Claus Dierksmeier.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Reframing Resolution [electronic resource] : Innovation and Change in the Management of Workplace Conflict / edited by Richard Saundry, Paul Latreille, Ian Ashman.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan UK : Imprint: Palgrave Macmillan,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Relationship Competence for Healthcare Management [electronic resource] : Peer to Peer / by J. Landau, E. Borgonovi.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Resilience Management for a Sustainable Aging Society [electronic resource] : Preventability of Medical Accidents Using Big Data / by Shigeo Atsuji.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking management : confronting the roots and consequences of current theory and practice / Neil Douglas, Terry Wykowski.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Revenue Management [electronic resource] : A Practical Pricing Perspective / edited by I. Yeoman, U. McMahon-Beattie.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Service science : the foundations of service engineering and management / Robin G. Qiu, The Pennsylvania State University USA.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Servitization and physical asset management / Michael J. Provost.
Thông tin xuất bản: Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA) : Society of Automotive Engineers,  2019
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Smart Industry - Better Management
Thông tin xuất bản: Bingley Emerald Publishing  2022
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Smart Industry - Better Management
Thông tin xuất bản: Bingley Emerald Publishing  2022
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Smart Management [electronic resource] : Using Politics in Organisations / by David Butcher, Martin Clarke.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sổ tay hướng dẫn quản lý vườn ươm doanh nghiệp / Franz Dietrich, Nadine Pousttchi, Phạm Minh Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà nội : Bộ Khoa học và Công nghệ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Speaking Management [electronic resource] : How to Spot Language Traps and Resolve Contested Management Terms / by Stephen Keith McGrath.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stakeholder Management and Social Responsibility : Concepts, Approaches and Tools in the Covid Context
Thông tin xuất bản: New York, NY ; Abingdon, Oxon : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Standards for Enterprise Management Control [electronic resource] / by Xianzhi Zhang.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical Analysis of Management Data [electronic resource] / by Hubert Gatignon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic Sport Management [electronic resource] : Sustainability of Sports Clubs / by Michal Varmus, Milan Kubina, Roman Adámik.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Supply Chain Management and Advanced Planning [electronic resource] : Concepts, Models, Software and Case Studies / edited by Hartmut Stadtler, Christoph Kilger.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Supply Chain Management and Advanced Planning [electronic resource] : Concepts, Models, Software and Case Studies / edited by Hartmut Stadtler, Christoph Kilger.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sustainable Fashion [electronic resource] : Governance and New Management Approaches / edited by Sarah Margaretha Jastram, Anna-Maria Schneider.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Systems Approaches to Management [electronic resource] / by Michael C. Jackson.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tài liệu hướng dẫn học tâp môn quản trị học / Trần Anh Tuấn, Lê Thị Thanh Xuân, Mai Thị Hoàng Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Academy of Management.
Thông tin xuất bản: New York : Lawrence Erlbaum Assoc Inc,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Blackwell encyclopedia of management. Accounting / edited by Colin Clubb.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Pub.,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Blackwell encyclopedia of management. Business ethics / edited by Patricia H. Werhane and R. Edward Freeman.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Blackwell encyclopedia of management. Finance / edited by Ian Garrett.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Blackwell encyclopedia of management. Managerial economics / edited by Robert McAuliffe.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Feminine in Management Consulting [electronic resource] : Power, Emotion and Values in Consulting Interactions / by S. Marsh.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Future International Manager [electronic resource] : A Vision of the Roles and Duties of Management / edited by L. Zsolnai, A. Tencati.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Future of Management Control is Fair [electronic resource] : A New Perspective on Beyond Budgeting as Promoter of Trust and Ethical Behavior / by Sven Olaf Schmitz.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Future of Management Education [electronic resource] : Volume 1: Challenges facing Business Schools around the World / edited by Stéphanie Dameron, Thomas Durand.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan UK : Imprint: Palgrave Macmillan,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Future of Management Education [electronic resource] : Volume 2: Differentiation Strategies for Business Schools / edited by Stéphanie Dameron, Thomas Durand.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan UK : Imprint: Palgrave Macmillan,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Illusion of Management Control [electronic resource] : A Systems Theoretical Approach to Managerial Technologies / edited by N. Thygesen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Making of the Modern Manager [electronic resource] : Mapping Management Competencies from the First to the Fourth Industrial Revolution / by Paul Turner.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The management and marketing of services /Peter Mudie and Angela Cottam.
Thông tin xuất bản: Oxford ;Boston : Butterworth Heinemann,  1999.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Management of Meaning in Organizations [electronic resource] / by S. Magala.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Management of Opera [electronic resource] : An International Comparative Study / by P. Agid, J. Tarondeau.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The New St. Gallen Management Model [electronic resource] : Basic Categories of an Approach to Integrated Management / by Johannes Rüegg-Stürm.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Outsourcing Enterprise [electronic resource] : From Cost Management to Collaborative Innovation / by L. Willcocks, S. Cullen, A. Craig.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Palgrave Handbook of Management History [electronic resource] / edited by Bradley Bowden, Jeffrey Muldoon, Anthony M. Gould, Adela J. McMurray.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Past, Present and Future of Sustainable Management [electronic resource] : From the Conservation Movement to Climate Change / by Stephen Cummings, Todd Bridgman.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Pivot,  2021.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The People Business [electronic resource] : Psychological Reflections on Management / by A. Furnham.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Peter F. Drucker reader : selected articles from the father of modern management thinking / Peter F Drucker
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Pres,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Principles and Practice of Crisis Management [electronic resource] : The Case of Brent Spar / by Meena Ahmed.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Quintessence of Supply Chain Management [electronic resource] : What You Really Need to Know to Manage Your Processes in Procurement, Manufacturing, Warehousing and Logistics / by Rolf G. Poluha.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Right Tools for the Job [electronic resource] : On the Use and Performance of Management Tools and Techniques / by A. Cox, C. Lonsdale, J. Sanderson, G. Watson.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Routledge companion to critical management studies / edited by Anshuman Prasad, Pushkala Prasad, Albert J. Mills and Jean Helms Mills.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Routledge dictionary of business management / David A. Statt.
Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Routledge,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Teachings of Management [electronic resource] : Perceptions in a Society of Organizations / by Karin Brunsson.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Value & Purpose of Management Education : Looking Back and Thinking Forward in Global Focus
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thinking The Art of Management [electronic resource] : Stepping into 'Heidegger's Shoes' / by D. Atkinson.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Timeless Management [electronic resource] / by A. Coppin, J. Barratt.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tourism Management, Marketing, and Development [electronic resource] : Performance, Strategies, and Sustainability / edited by Marcello M. Mariani, Dimitrios Buhalis, Wojciech Czakon, Ourania Vitouladiti.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan US : Imprint: Palgrave Macmillan,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Translating and Incorporating American Management Thought into Japan [electronic resource] : Impacts on Academics and Practices of Business Administration / edited by Izumi Mitsui, Kazuhito Isomura, Yoshiyuki Takeuchi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tương lai của quản trị = The future of management / Gary Hamel, Bill Breen; Hoàng Anh Phương Lan (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
What the digital future holds : 20 groundbreaking essays on how technology is reshaping the practice of management.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Whistle Stopper - Essentials of Contemporary Management / Gareth R Jones, Jennifer M George.
Thông tin