TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Marketing và thị trường dược phẩm


An Evaluation of ?Drug Ineffective? Postmarketing Reports in Drug Safety Surveillance [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.78
Bộ sưu tập: Metadata
 
Global pharmaceutical marketing : a practical guide to codes and compliance / Judith Grice
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global pharmaceutical marketing : a practical guide to codes and compliance / Judith Grice.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Innovation and Marketing in the Pharmaceutical Industry [electronic resource] : Emerging Practices, Research, and Policies / edited by Min Ding, Jehoshua Eliashberg, Stefan Stremersch.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marketing dược phẩm : sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical marketing : a practical guide / Dimitris Dogramatzis.
Thông tin xuất bản: Denver, Colo. : IHS Health Group,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical marketing : principles, environment, and practice / Mickey C. Smith, ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Pharmaceutical Products Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng