TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Giải Phẫu - Sinh Lý 1

Mô tả chi tiết: Học phần Giải phẫu – sinh lý 1 gồm 2 khối kiến thức chính: - Giải phẫu: phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ thể người, cấu trúc và chức năng của các tế bào và mô, giác quan, hệ da, hệ xương khớp, hệ cơ, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp. - Sinh lý: phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sinh lý của tế bào, mô, hệ da, hệ xương khớp, hệ cơ, hệ thần kinh, giác quan, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp.
Atlas giải phẫu cơ thể người : Hướng dẫn trực quan chính xác / Alice Robeerts; Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học : Đông A,  2017
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Atlas giải phẫu người / F.H.Nettter.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu ( người dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Atlas giải phẫu người phần nội tạng / Mircea Ifrim; Nguyễn Kim Lộc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng giải phẫu học / Nguyễn Văn Huy (chủ biên)...[và một số tác giả khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng giải phẫu học. Tập 1 - Chi trên - Chi dưới - Đầu mặt cổ / Nguyễn Quang Quyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng giải phẫu học. Tập 2 - Ngực - bụng - thần kinh trung ương - giải phẩu học đại cương / Nguyễn Quang Quyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2012
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng giải phẫu học. Tập 2 / Trịnh Xuân Đàn.
Thông tin xuất bản: Y học ,  2008
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essential medical physiology / edited by Leonard R. Johnson ; with contributions by John H. Byrne ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2003.
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of medical physiology / K. Sembulingam and Prema Sembulingam.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers,  2012
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of medical physiology / K. Sembulingam and Prema Sembulingam.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers,  2013
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ganong's review of medical physiology / Kim E. Barrett, PhD, Distinguished Professor, Department of Medicine, Dean of the Graduate Division, University of California, San Diego. Scott Boitano, PhD, Professor, Physiology and Cellular and Molecular Medicine, Arizona Respirator Center, Bio5 Collaborative Research Institute, University of Arizona, Susan M. Barman, PhD, Professor, Department of Pharmacology/Toxicology, Mchigan State University, Heddwin L. Brooks, PhD, Professor, Physiology and Pharmacology, College of Medicine, University of Arizona ; Michael Weitz and Brian Kearns, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 612.01
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Ganong's review of medical physiology / Kim E. Barrett,Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks, Michael Weitz, Brian Kearns, William F. Ganong.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Education,  2016.
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ganong's review of medical physiology [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill Medical,  2012
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu - sinh lý : sách dùng cho trung học y tế / Nguyễn Văn Huy, Lê Bá Thúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Văn Hưng (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Văn Hưng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu người : Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / Hoàng Văn Cúc...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu người : sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Huy...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2008
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu người : Sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / Hoàng Văn Cúc...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 1 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 2 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Sách dùng để dạy và học trong các trường Trung học y tế / Đinh Quế Châu, Dương Hữu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2005
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu sinh lý người : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Thị Hiền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu so sánh động vật có xương sống = Comparative vertebrate anatomy / Hà Đình Đức, Nguyễn Lân Hùng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2014
Ký hiệu phân loại: 571.31
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giải phẫu tạo hình / Nguyễn Đỗ Đông, Hà Văn Chúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 743.49
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu tạo hình / Nguyễn Đỗ Đông, Hà Văn Chúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 743.49
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu tạo hình cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người / Vương Bính Diệu (biên soạn); Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 743.4
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giải phẫu và sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao / Lâm Hiếu Minh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu và sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao / Nguyễn Thị Sáu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu X - quang : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học (chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh) / Nguyễn Doãn Cường, Võ Bá Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.0757
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu X - quang : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học (chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh) / Nguyễn Doãn Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 616.0757
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu giải phẫu người / Nguyễn Quang Quyền ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu giải phẫu người / Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi : Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Đình Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu học hệ điều dưỡng dài hạn / Hoàng Văn Tùng...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Y Dược Huế,  2006
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu sinh lý động vật nuôi / Nguyễn Thị Thành.
Thông tin xuất bản: Bảo Lộc : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu so sánh động vật / Lê Trọng Sơn.
Thông tin xuất bản: Thừa Thiên Huế : Đại học Huế,  2013
Ký hiệu phân loại: 571.31
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình giải phẫu vận động / Vũ Chung Thủy, Ngô Lan Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2008
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu vật nuôi : Dùng cho sinh viên ngành chăn nuôi và thú y / Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2002
Ký hiệu phân loại: 636.0891
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hình thái - giải phẫu học thực vật / Ngô Thị Cúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 571.32
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall, PhD, Arthur C. Guyton Professor and Chair, Department of Physiology and Biophysics, Director, Mississippi Center for Obesity Research, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Elsevier,  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guyton and Hall textbook of medical physiology / John Hall.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier,  2011
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh, tế bào học / Bộ y tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical physiology : a cellular and molecular approach / [edited by] Walter F. Boron, MD, PhD, professor, David N. and Inez Myers/Antonio Scarpa Chairman, Department of Physiology and Biophysics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, Emile L. Boulpaep, MD, professor, Department of Cellular and Molecular Physiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier,  2012
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical physiology : principles for clinical medicine / edited by Rodney A. Rhoades, David R. Bell.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Giải phẫu học thể dục thể thao : dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao / Bộ môn Y-Sinh Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật tạo hình và kết cấu cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người / Bản Xã (biên soạn); Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 743.4
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Nghệ thuật vẽ cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người / Hồ Quốc Cường; Nguyễn Bá Thính (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 743.4
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Pocket companion to Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Elsevier Saunders,  2012
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Review of medical physiology / William F. Ganong.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sobotta : Atlas giải phẫu người - Đầu, cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới / R.Putz, R.Pabst (hiệu đính); Nguyễn Hoàng Vũ (biên dịch)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Singapore : Dân trí : Đông A ; Urban & Fischer Elsevier,  2018
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Elsevier Saunders,  2006
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập giải phẫu người / Nguyễn Hữu Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 611
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ chân dung : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người / Lương Thỉ (chủ biên); Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2015
Ký hiệu phân loại: 743.42
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa