TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Chuyên đề Dụng cụ thiết bị y tế (66 tài liệu)

 
Advanced Biomaterials for Orthopaedic Application : The Challenge of New Composites and Alloys Used as Medical Devices
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Antimicrobial coatings and modifications on medical devices / Zheng Zhang, Victoria E. Wagner (Editors).
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2017.
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technologies : principles and practice / Albert M Cook; Janice Miller Polgar.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby,  2015
Ký hiệu phân loại: 617.033
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technology for the hearing-impaired, deaf and deafblind / Marion A. Hersh, Michael A. Johnson (eds), with Conny Andersson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technology for visually impaired and blind people / Marion A. Hersh and Michael A. Johnson (eds.) ; with David Keating ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biocompatibility and performance of medical devices / edited by Jean-Pierre Boutrand.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : Woodhead Publishing,  2012.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biofilm eradication and prevention : a pharmaceutical approach to medical device infections / Tamilvanan Shunmugaperumal.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and devices for the circulatory system / edited by Terence Gourlay and Richard A. Black.
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and devices for the circulatory system[electronic resource] /edited by Terence Gourlay and Richard A. Black.
Thông tin xuất bản: Cambridge ;Philadelphia : Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and medical device-associated infections / edited by L. Barnes and I. R. Cooper ; contributors, Y. Achermann [and thirty-one others].
Thông tin xuất bản: Cambridge, England ; Waltham, Massachusetts ; Kidlington, England : Woodhead Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials in the design and reliability of medical devices / edited by Michael N. Helmus.
Thông tin xuất bản: Georgetown, Tex. : New York, N.Y. : Landes Bioscience ; Kluwer Academic/Plenum,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Central venous access devices : care and management / Lisa Dougherty.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 617.05
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Choosing assistive devices : a guide for users and professional / Helen Pain, Lindsay McLellan, Sally Gore.
Thông tin xuất bản: London : Jessica Kingsley Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 617.03
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical evaluation of medical devices / edited by Karen M. Becker, John J. Whyte.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical medical assisting : a professional, field smart approach to the workplace / Michelle Heller, Lynette Veach.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, N.Y. : London : Delmar Learning ; Cengage Learning [distributor],  2009.
Ký hiệu phân loại: 610.737
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Data integrity in pharmaceutical and medical devices regulation operations : best practices guide to electronic records compliance / Orlando Lopez.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương . Chuyên đề 2.1- Điều tra khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện có để thiết kế hệ thống CNTT y tế tại bệnh viện / Trần Anh Khoa...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.4, Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa hệ thống và các thiết bị chụp ảnh X-quang / Bùi Hồng Phúc, Trần Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.5- Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa thiết bị chụp ảnh từ các máy X -Quang di động và máy siêu âm / Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Design, execution, and management of medical device clinical trials / Salah Abdel-aleem.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug and device selection in heart failure / Prakash C. Deedwania, Paul J. Mather ; foreword Marvin A. Konstam.
Thông tin xuất bản: New Delhi, India : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 616.129
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrically active materials for medical devices / Syed A.M. Tofail ,Joanna Bauer (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : Imperial College Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emerging nanotechnologies for diagnostics, drug delivery and medical devices / edited by Ashim K. Mitra, Kishore Cholkar, Abhirup Mandal.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of medical devices and instrumentation / edited by John G. Webster.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 610.2803
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
FDA regulatory affairs : a guide for prescription drugs, medical devices, and biologics / edited by Douglas J. Pisano, David S. Mantus.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare USA,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of active materials for medical devices : advances and applications / Andrés Díaz Lantada.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of human factors in medical device design / Matthew B. Weinger, Michael E. Wiklund, Daryle J. Gardner-Bonneau.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Imaging of orthopaedic fixation devices and prostheses [electronic resource] / Thomas H. Berquist.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2009
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Inhaler devices : fundamentals, design and drug delivery / edited by Polina Prokopovich.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; Philadelphia : Woodhead Publishing Limited,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 13485 : a complete guide to quality management in the medical device industry / Itay Abuhav.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát kỹ thuật sử dụng thuốc có thiết bị đi kèm trên bệnh nhân hen phế quản điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Võ Thị Thu Trang; Phạm Hồng Thắm, Nguyễn Đức Trí (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.238061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế. tập 1, Máy X quang / Trần Văn Son (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.0754
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế. Tập 2, Máy siêu âm / Lê Tiến Khoan (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.0754
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy ly tâm : Dành cho đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề thiết bị kỹ thuật y tế / Nguyễn Hải Hà (chủ biên), Lê Văn Giao.
Thông tin xuất bản: Hà nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical assisting : administrative and clinical procedures including anatomy and physiology / Kathryn A. Booth, Leesa G. Whicker, Terri D. Wyman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.7372069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device data and modeling for clinical decision making / John R. Zaleski.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device design for six sigma : a road map for safety and effectiveness / Basem S. El-Haik, Khalid S. Mekki.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device epidemiology and surveillance / editors, S. Lori Brown, Roselie A. Bright, Dale R. Tavris.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device regulations : global overview and guiding principles / prepared under the principal authorship of Michael Cheng.
Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device regulatory practices : an international perspective / Val Theisz.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device software verification, validation and compliance / David A. Vogel.
Thông tin xuất bản: Norwood, Mass. : Artech House,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.285514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical devices : regulations, standards and practices / Seeram Ramakrishna, Lingling Tian, Charlene Wang, Susan Liao and Wee Eong Teo.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing, an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical devices for respiratory dysfunctions : principles and modeling of continuous positive airway pressure (CPAP) / Ahmed M. Al-Jumaily ; contributing author, Prasika I. Reddy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : ASME Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 616.200284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical technology into healthcare and society : a sociology of devices, innovation and governance / Alex Faulkner.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metals for biomedical devices [electronic resource] / edited by Mitsuo Niinomi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Oxford, UK : CRC Press ; Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metamaterials - Devices and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 616.891
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modelling degradation of bioresorbable polymeric medical devices [electronic resource] / edited by J. Pan ; contributors, X. Chen [and three others]
Thông tin xuất bản: Sawston, England ; Waltham, Massachusetts ; Oxford, England : Woodhead Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanotechnology in biology and medicine : methods, devices, and applications / edited by Tuan Vo-Dinh.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical and medical device validation by experimental design / edited by Lynn D. Torbeck.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical design control implementation for medical devices / Jose M. Justiniano, Venky Gopalaswamy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Interpharm/CRC,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quantified lives and vital data : exploring health and technology through personal medical devices / Rebecca Lynch, Conor Farrington, editors.
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : Palgrave Macmillan,  2018
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products / Shayne C. Gad, Marian G. McCord.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines / Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Saunders medical assisting exam review / Deborah E. Barbier Holmes.
Thông tin xuất bản: St. Louis : Elsevier Saunders,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart biomaterial devices : polymers in biomedical sciences / A.K. Bajpai [and four others].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Sterilisation of biomaterials and medical devices / edited by Sophie Lerouge and Anne Simmons.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : WP, Woodhead Publishing,  2012.
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems / John A. Rogers, Roozbeh Ghaffari,Dae-Hyeong Kim.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2016.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Surface engineered surgical tools and medical devices / edited by, Mark J. Jackson, Waqar Ahmed.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 617.00284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The medical device R&D handbook / edited by Theodore R. Kucklick.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC press, Taylor & Francis Group,  2013
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The phantoms of medical and health physics : devices for research and development / Larry A. DeWerd, Michael Kissick, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trends in development of medical devices / edited by Prakash Srinivasan Timiri Shanmugam, Logesh Chokkalingam and Pramila Bakthavachalam.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Usability testing of medical devices / Michael E. Wiklund, Jonathan Kendler, Allison Y. Strochlic.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng